ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Standard

Τα μέλη στην κατηγορία Standard λαμβάνουν διαδικτυακές και offline υπηρεσίες επικοινωνίας, δικτύωσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Plus

Τα μέλη στην κατηγορία Plus απολαμβάνουν διαδικτυακές και offline υπηρεσίες επικοινωνίας, δικτύωσης και εκπαίδευσης. Έχουν αυξημένα οφέλη αναφορικά με παρουσία στα κοινωνικά μέσα, συμμετοχή σε ειδικές εκδόσεις, δικτύωση, παροχή πληροφόρησης κ.λπ.

Premium

Τα μέλη στην κατηγορία Premium απολαμβάνουν υπηρεσίες διαδικτυακές και offline υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σχετικές με συμβουλευτική, επικοινωνία, δικτύωση και εκπαίδευση. Έχουν αυξημένα οφέλη αναφορικά με δημοσιεύσεις, δελτία τύπου, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή σε ειδικές εκδόσεις, παροχή πληροφόρησης, sustainability gap analysis, sustainability training, αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης κ.λπ.

Κατηγορίες Μέλους

  • PREMIUMΜέλος
  • PLUSΜέλος
  • STANDARDΜέλος

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Oι ΜΚΟ απολαμβάνουν αυξημένα οφέλη αναφορικά με δελτία τύπου και ανακοινώσεις, εκπτώσεις σε ειδικά σεμινάρια και εκδηλώσεις, help desk, συμμετοχή σε e-brunches

Κατηγορίες Μέλους

  • NON-PROFITΜέλος

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ GLOBAL SUSTAIN

    ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ