Υπηρεσίες Μελών

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Microsite

Μέσω ειδικού – ξεχωριστού για το κάθε μέλος – micro-site προβάλλονται τα πρόσφατα νέα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο micro-site βρίσκεται το προφίλ του κάθε μέλους το οποίο περιλαμβάνει αρχείο απολογισμών βιωσιμότητας, χρήσιμα υλικά επικοινωνίας της στρατηγικής και των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, εκδηλώσεις, βιογραφικά βασικών στελεχών, ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ενημερωτικό δελτίο – Newsletter

H έγκυρη και συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για θέματα βιωσιμότητας αποτελεί δέσμευση για τη Global Sustain, δημοσιεύοντας ένα δίγλωσσο ηλεκτρονικό newsletter, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης, τάσεις, έρευνες, απόψεις, κ.ά. 

New Media

Μέσω μιας ολοκληρωμένης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram), η Global Sustain διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προσφέροντας παράλληλα έγκαιρη ενημέρωση και στοχευμένη προβολή μέσα από ειδικά posts για τα μέλη.

Δικτύωση

Η εταιρία προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συναντήσεων (e-brunch). Τα μέλη της Global Sustain έχουν την ευκαιρία να ενημερώνουν για νέες υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές με ένα επιλεγμένο κοινό

Off-line Υπηρεσίες

Members-to-Members (M2M)

Στις συναντήσεις μελών παρουσιάζονται επιλεγμένες δράσεις, νέα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα καθώς και βέλτιστες πρακτικές.

Συνέδρια – Εκθέσεις – Εκδηλώσεις

Η Global Sustain οργανώνει και υποστηρίζει εγχώριες και διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, εξασφαλίζοντας δωρεάν προσκλήσεις και εκπτώσεις στα μέλη της, προβάλλοντας υλικό των μελών, διασφαλίζοντας ευκαιρίες ομιλίας και στοχευμένης δικτύωσης.

Εκδόσεις

Η μεταφορά γνώσης στο δίκτυό της, αποτελεί δέσμευση για τη Global Sustain, δημιουργώντας κοινή αξία. Μέσα από τις ειδικές εκδόσεις (ReMembers) καταγράφει βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας έμπνευση και τροφή για σκέψη σε οργανισμούς.