Σχετικά με εμάς

Σχετικά με τη Global Sustain™

Aπό το 2006 οδηγούμε τις εξελίξεις. Η Global Sustain παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων υποστηρίζοντας τα μέλη και τους πελάτες της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με βάση το τρίπτυχο οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευθύνη (triple bottom line). Με έδρα το Λονδίνο και την Αθήνα και παρουσία στο Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, τη Νέα Υόρκη και τη Λευκωσία, η Global Sustain προσφέρει καινοτόμες διαδικτυακές και off-line υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την εταιρική ευθύνη, τις ESG επενδύσεις και την υπεύθυνη χρηματοδότηση. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Global Sustain μεταξύ άλλων:

 • Επιτυγχάνει συνέργειες μεταξύ των μελών της και των κοινωνικών της εταίρων.
 • Επικοινωνεί αποτελεσματικά νέα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και πληροφορίες των μελών που αφορούν στην αειφορία.
 • Έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ με στόχο την προώθηση των δέκα αρχών του («United Nations Global Compact’s Ten Principles») και είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το Global Compact από το 2008.
 • Έχει προσυπογράψει τις έξι αρχές του υποστηριζόμενου από τα Ηνωμένα Έθνη PRI (Principles for Responsible Investment Initiative), την κορυφαία παγκόσμια πρωτοβουλία για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.
 • Είναι μέλος και συνεργάτης παγκόσμιων δικτύων ενημέρωσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Είναι Community Member του GRI.
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος και συνεργάτης της European Bank for Reconstruction & Development (EBRD).
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος και συνεργάτης της Moody’s.
 • Έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα 24 προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από τις ΜΚΟ μέλη της Global Sustain.
 • Συμμετέχει, παρουσιάζει και υποστηρίζει επίσημα τοπικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις που οργανώνονται από εταιρείες και οργανισμούς μεγάλου κύρους, όπως: Economist, Ethical Corporation, FT Business, Social Capital Media – SOCAP/Europe, Transparency International, TBLI Conference B.V., EBD Group AG, Institute of Directors (IOD) India, Enterprise Asia κ.ά.
 • Διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις, όπως το Sustainability Forum, a training, networking and professional development event.
 • Διεξάγει έρευνα πάνω σε θέματα αειφορίας, ΕΚΕ, πράσινης οικονομίας και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 • Αποτελεί μια 100% κλιματικά ουδέτερη εταιρεία.
 • Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει δέκα (10) Yearbooks.
 • Έχει σημαντική και διαρκή παρουσία στα Social Media μέσω: Twitter (@GlSustain), Facebook (Global Sustain), LinkedIn (Global Sustain), Instagram (Global Sustain) και YouTube (Global Sustain).

Global Sustain Suppliers Code of Conduct

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Global Sustain is a registered trademark (TM No. 014231369).