Συνεργασίες – Συμμετοχές

GRI (Data Partner & Community Member) – www.globalreporting.org

United Nations Global Compact (Signatory) – www.unglobalcompact.org

Principles for Responsible Investment (Mέλος)www.unpri.org

Chartered Banker Institute (Μέλος) – www.charteredbanker.com

Forest Stewardship Council® (FSC®) – https://ic.fsc.org/

IOD Institute Of Directors (Μέλος) – www.iodonline.com

International (Συνεργάτης) – www.socialvalueint.org

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Υποστηρικτής)www.fsb-tcfd.org

CEO CLUBS (Μέλος) www.ceoclubsgreece.org

Hellenic Network for Corporate Social Responsibility (Απλό Μέλος) www.csrhellas.net