Διοικητικό Συμβούλιο

Πάνος Μαρτίνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πάνος Μαρτίνης κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE – ενός εκ των μεγαλύτερων παρόχων cloud based λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, […]

Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Μιχάλης Σπανός διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Μαρία Πεδουλάκη, Μέλος

Η Μαρία Πεδουλάκη κατέχει την θέση του Chief Financial Officer του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE.

Ιωάννης Σαλίχος, Μέλος

Ο Γιάννης Σαλίχος κατέχει την θέση του Chief Technology Officer του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE.

Sharon Jackson, Founder and Director – European Sustainability Academy

Η Sharon Jackson, ιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημΐας Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι επίσης Διευθύντρια της εταιρίας συμβούλων Carlton CSR – στο Ηνωμένο Βασιλείο, Συνεργάτιδα του Cranfield School of Management, του University of Cumbria και του […]

Γεωργία Καρτσάνη, Leadership Coach, Διευθύνων Σύμβουλος της SARGIA Partners και Πρόεδρος των CEO Clubs Greece and Romania.

Ιδρύτρια και CEO της SARGIA Partners, πρωτοπόρου εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης ηγετικώνστελεχών και δρα ως καταλύτης για το βιώσιμο ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη των οργανισμών, Επίσης, είναι ιδρύτρια […]

Άρης Βρεττός, Μέλος

Ο Άρης Βρεττός είναι διευθυντής βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής και μετασχηματισμού στην Croda

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ