Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Μιχάλης Σπανός διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Γεωργία Καρτσάνη, Leadership Coach, Διευθύνων Σύμβουλος της SARGIA Partners και Πρόεδρος των CEO Clubs Greece and Romania.

Ιδρύτρια και CEO της SARGIA Partners, πρωτοπόρου εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης ηγετικώνστελεχών και δρα ως καταλύτης για το βιώσιμο ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη των οργανισμών, Επίσης, είναι ιδρύτρια των Παραρτημάτων της Ελλάδας και της Ρουμανίας του διεθνους, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, CEO Clubs.  Η πρωτοπόρος σκέψη της σε συνδυασμό με το πάθος και τον […]

Sharon Jackson, Founder and Director – European Sustainability Academy

Η Sharon Jackson, ιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημΐας Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι επίσης Διευθύντρια της εταιρίας συμβούλων Carlton CSR – στο Ηνωμένο Βασιλείο, Συνεργάτιδα του Cranfield School of Management, του University of Cumbria και του Institute for Sustainability and Leadership, Επισκέπτρια Ομιλήτρια στο Murray Edwards College – Cambridge University και Επισκέπτρια Ερευνήτρια στοΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν να επιδοθεί στην εκπαίδευση και […]

Άρης Βρεττός, Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού, Ινστιτούτο Ηγεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης / Institute for Sustainability Leadership του Πανεπιστημίου Cambridge (CISL).

Ο Άρης διευθύνει το Κέντρο του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού (CISL) με έδρα το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το συγκεκριμένο Κέντρο αναπτύσσει και ενσωματώνει νέες απόψεις, εργαλεία και στρατηγικές οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κατέχουν μετασχηματιστικό ρόλο προς τη βιώσιμη οικονομία. Επιβλέπει το έργο του CISL σε ότι αφορά στην οργάνωση, τη στρατηγική και τη διακυβέρνηση ενώ […]

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ