Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)

  • Non ProfitΜέλος
  • Από: 30.09.2007

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας που αποτελεί τη θεσμική φωνή έκφρασης των εισηγμένων εταιριών στην Ελλάδα προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, ώστε να εκπληρούν τον θεσμικό τους ρόλο χρηματοδότησης της Εθνικής Οικονομίας. Η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. εκπροσωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντά των εισηγμένων εταιριών, προωθώντας τις συλλογικές επιδιώξεις τους, ενώ δικτυώνει το διάλογο με θεσμικούς φορείς για τη χάραξη και εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών, έχοντας ενεργό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και εκλογίκευση του ρυθμιστικού τοπίου στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Στόχοι της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. μεταξύ άλλων είναι:

• Η προώθηση του ρόλου των εισηγμένων εταιριών στη δημιουργία αξίας για την ελληνική οικονομία, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη της χώρας.
• Η μεταλαμπάδευση της χρηματιστηριακής εταιρικής κουλτούρας σε περισσότερες εισηγμένες εταιρίες και η προώθηση της διαφάνειας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
• Η ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, στο πλαίσιο των κεφαλαιαγορών, με όρους ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας.
• Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών χρηματιστηριακών προϊόντων και η βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (Financial Literacy).
• Η με κάθε τρόπο συνδρομή στη ψηφιακή μετάβαση της κεφαλαιαγοράς στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που συνεπάγεται η τεχνολογική εξέλιξη (ηθική και δεοντολογία).


Η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. συνεργάζεται με όλα τα μέλη της Ελληνικής Χρηματοπιστωτικής Κοινότητας, όπως τα αρμόδια Υπουργεία, και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC) και το Χρηματιστήριο Αθηνών (Athex Group), καθώς είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors) και της Επιτροπής Πολιτικής (Policy Committee) των «EuropeanIssuers» (EI), της οικογένειας των ενώσεων ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών από δεκατέσσερις χώρες, που εκπροσωπούν περισσότερες από 8.400 ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες.

< BACK