Δημήτρης Αυγητίδης Ι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ – Διαχειριστής Εταίρος «Δ.Κ.Αυγητίδης & Συνεργάτες»

Ο Δημήτρης Αυγητίδης είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991 και Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες. Από το 2012 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών (2011-2018) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Είναι μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία υποστηρίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα ενοποίησης κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union) και σε ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου της κατάχρησης αγοράς. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Οδηγία για της δημόσιες προτάσεις εξαγοράς επιχειρήσεων (takeover bids Directive) κατά το έτος 2003 (σήμερα Οδηγία 2005/25/ΕΚ).

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στο χώρο του εμπορικού δικαίου.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» (έκδ. β, 2019), «Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία» (έκδ. β, 2013), «Εξυγίανση επιχειρήσεων μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών» (2011), «Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία» (2008), «Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή» (2005), «Groups of Companies: Τhe Liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» (1996), και πλήθους άρθρων και μελετών, μεταξύ άλλων, στο δίκαιο των εταιριών και της κεφαλαιαγοράς.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College) με θέμα διατριβής την ευθύνη της μητρικής εταιρίας για την αφερεγγυότητα των θυγατρικών της, την οποία εκπόνησε με υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» (1990-1993). Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Δίκαιο Συναλλαγών από το London School of Economics (LL.M. in Business Law, 1988-1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά από το Guilhall University of London (Master of Economics, 1989-1990) καθώς και δίπλωμα χρηματιστηριακού εκπροσώπου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (Certificate of Registered Representative).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ