Πέτρος Πανταζόπουλος Ι Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών – Εταίρος «FDM&A Law Firm» – Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικού και Διοικητικού Δικαίου

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δημόσιο δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο φορολογικό δίκαιο, είναι Μεταδιδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου, όπου έχει διδάξει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει, επίσης, φορολογικό και δημοσιονομικό δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Εισηγείται συχνά σε συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συγγράψει ή συνδράμει στη συγγραφή πολλών έργων και μελετών φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Συμμετέχει, επίσης, στην επιστημονική επιτροπή των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση, όπως και στα ΔΣ του ελληνικού Παραρτήματος της IFA και της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών.

Είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Φορτσάκης – Διακόπουλος και Συνεργάτες και επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της εταιρείας. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει φορολογικές συμβουλές και υποστηρίζει ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ