HELLENiQ ENERGY: Αύξηση πωλήσεων, εξαγωγών και κερδών το α’ τρίμηνο – Αναχρηματοδότηση δανείων 1 δισ. ευρώ

 

Στον τομέα των ΑΠΕ συνεχίζεται η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αυξάνοντας στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 381 MW.

Αύξηση πωλήσεων, εξαγωγών και κερδών ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY για το πρώτο τρίμηνο του έτους, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόοδο στην εφαρμογή της στρατηγικής μετασχηματισμού του ομίλου. Ισχυρή κερδοφορία λόγω θετικού περιβάλλοντος διύλισης, λειτουργικής απόδοσης και υψηλών εξαγωγών και συνεχής πρόοδος στην υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών

 

Ειδικότερα, τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 350 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε 179 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 25 % και 16 % αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ήταν 338 εκατ. και τα καθαρά 164 εκατ.

 

Όπως ανακοινώθηκε:

 

Η παραγωγή προϊόντων για το Α’ Τρίμηνο 2024 αυξήθηκε κατά 5% στους 3,8 εκατ. τόνους, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το Α’ Τρίμηνο 2020. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις αγορές, που διαμορφώθηκαν στους 4 εκατ. τόνους (+8%), με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 62% των συνολικών όγκων.

 

– Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,6 εκατ. τόνους το Α’ Τρίμηνο 2024, υψηλότερα κατά 2%, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 4% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023. Σημαντική αύξηση σημείωσε η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, για την ίδια περίοδο, κατά 19% και 9% αντίστοιχα.

 

 Στον τομέα των ΑΠΕ συνεχίζεται η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αυξάνοντας στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 381 MW. Επιπρόσθετα έργα 0,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW. Στόχος είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030.

 

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων από τις τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και από τις δισδιάστατες καταγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την ερμηνεία τους να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», ολοκληρώθηκαν, επίσης, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές και θα ακολουθήσει η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων.

 

– Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναχρηματοδότηση δανεισμού συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιλογές του αναφορικά με τη λήξη του ευρω-ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, που λήγει τον Οκτώβριο του 2024.

 

Υλοποίηση Στρατηγικής

 

Κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2024, ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική του σε όλες τις δραστηριότητες, με πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν μεσοπρόθεσμα στην ενίσχυση της κερδοφορίας, αλλά και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στον κλάδο της Διύλισης και Πετροχημικών, επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω λειτουργική αριστοποίηση, καθώς και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία και εξοικονόμηση ενέργειας, παράλληλα με την αξιοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης CO2.

 

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επέκταση του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου. Όσον αφορά στις διεργασίες για εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, αναπτύσσεται μονάδα συμπαραγωγής Υδρογονωμένου Φυτικού Ελαίου (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) και, ταυτόχρονα, εξετάζονται επενδύσεις σε παραγωγή Βιώσιμου Αεροπορικού Καυσίμου (Sustainable Aviation Fuel, SAF), καθώς και πράσινου υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων. Στη λιανική Εμπορία, στοχεύουμε στην αναβάθμιση των συνολικών υπηρεσιών, με την αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών.

 

Η έμφαση δίνεται στον εξορθολογισμό τού δικτύου στην εσωτερική αγορά, με αύξηση του ποσοστού των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, καθώς και στη στοχευμένη επέκταση του δικτύου στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται περαιτέρω βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, με αυξημένη συνεισφορά των διαφοροποιημένων καυσίμων κίνησης και των πωλήσεων μη πετρελαιοειδών, ήδη, με εμφανή αποτελέσματα.

 

Πρόσφατα, εξάλλου, ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της ΕΚΟ Energy στην Κύπρο, η οποία επεκτείνει την ήδη πετυχημένη παρουσία του Ομίλου στη συγκεκριμένη χώρα. Φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών για επιλεγμένους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ως ο πρώτος ολοκληρωμένος και καθετοποιημένος ενεργειακός πάροχος στην Κύπρο. Η ΕΚΟ Energy Κύπρου, εκμεταλλευόμενη παράλληλα το ηγετικό μερίδιο στην αγορά καυσίμων της ΕΚΟ Κύπρου μέσω εκτεταμένου δικτύου πρατηρίων, διευρύνει το προσφερόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, αξιοποιώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η συνολική ισχύς των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Κύπρο αποτελεί το 15% του δυναμικού των φωτοβολταϊκών πάρκων που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρισμού, ενώ αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη.

 

Αναλυτικότερα, στον τομέα των ΑΠΕ η HELLENiQ RENEWABLES συνεχίζει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της αυξάνοντας στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 381 MW. Επιπρόσθετα έργα 0,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW. Στόχος είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030. Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων από τις τρισδιάστατες (3D) γεωφυσικές καταγραφές σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και από τις δισδιάστατες (2D) καταγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την ερμηνεία τους να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», ολοκληρώθηκαν, επίσης, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές και θα ακολουθήσει η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

 

«Το 2024 ξεκίνησε με θετικό τρόπο, καθώς τα οικονομικά μας αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις προϊόντων διύλισης (+8%) και κερδοφορία EBITDA 338 εκατ. ευρώ. Κινητήριος δύναμη, εκτός του περιβάλλοντος διύλισης, παραμένουν οι αυξημένες εξαγωγές, η καλή λειτουργία των διυλιστηρίων και η επέκταση σε δραστηριότητες του εξωτερικού.

 

Στρατηγικά, προχωρούμε με την υλοποίηση του Vision 2025, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των παραδοσιακών μας δραστηριοτήτων, στη δημιουργία ενός νέου σημαντικού πυλώνα σε ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Ομίλου και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Σημαντική έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αγορές εκτός Ελλάδας, είτε με τοπική παρουσία, είτε μέσω της αύξησης των εξαγωγών και την ενίσχυση της διεθνούς εμπορίας. Σε θέματα ΑΠΕ είμαστε πιο προσεκτικοί, καθώς τα προβλήματα διαθεσιμότητας ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα, αλλά και στις τεχνολογίες αποθήκευσης, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα. Παρόλα αυτά, ωριμάζουμε το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο ανέρχεται σε 4,3 GW και προσβλέπουμε σε λειτουργία 1 GW στους επόμενους 18 μήνες.

 

Όσον αφορά στο επόμενο διάστημα, το Β’ Τρίμηνο 2024 τα περιθώρια διύλισης, αν και χαμηλότερα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του έτους, βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ οι προοπτικές ενόψει και της τουριστικής περιόδου εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές».

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ