Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής

 Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος
της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη τη παρουσίαση του κ. Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της GENESIS Pharma, στο 4ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011, στη Λευκωσία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις παρουσιάσεις του 4ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.Genesis Pharma – Rethinking Life


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ