Η Alpha Bank επιταχύνει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου με σημαντικές τοποθετήσεις

Κρίσιμο ορόσημο στην πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της Alpha Bank αποτελεί η προσθήκη στην υψηλού επιπέδου διοικητική της ομάδα δύο νέων ανώτατων στελεχών που έρχονται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Τράπεζας. 

Η Αναστασία Σακελλαρίου αναλαμβάνει τη νέα θέση του Chief Transformation Officer (CTO) ως Γενική Διευθύντρια και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας από τον Απρίλιο του 2020. Η Φραγκίσκη Μελίσσα εντάσσεται στον Όμιλο της Alpha Bank αναλαμβάνοντας άμεσα ως Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής με την επιτυχία μας να προσελκύσουμε δύο κορυφαία στελέχη, όπως η Αναστασία και η Φραγκίσκη, στην ομάδα της Alpha Bank. Η Αναστασία έχει μία επιτυχημένη πορεία σε θέσεις υψηλής ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει τα κατάλληλα προσόντα που θα της επιτρέψουν να συνεργαστεί στενά με τους συναδέλφους της στην Εκτελεστική Επιτροπή, για να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας. Η Φραγκίσκη έχει να επιδείξει πλούσια εμπειρία στην ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών και στον σχεδιασμό προγραμμάτων καινοτομίας, συστατικά κρίσιμα για την επιδίωξή μας να αναπτύξουμε μία αξιοκρατική κουλτούρα που θα βασίζεται στην υπευθυνότητα και θα επικεντρώνεται στην απόδοση». 

Με τη δημιουργία θέσης CTO στοχεύουμε στην προσέγγιση του μετασχηματισμού της Τράπεζας με ολοκληρωμένο τρόπο. Η Αναστασία Σακελλαρίου θα έχει την ευθύνη για τον συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος μετασχηματισμού και, βεβαίως, για τη διασφάλιση ‒μέσω της συνεργασίας της με τους Γενικούς Διευθυντές‒ της έγκαιρης υλοποίησης και παρακολούθησης των αντίστοιχων δράσεων. 

Η Φραγκίσκη Μελίσσα επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την ευθύνη προσαρμογής των δεξιοτήτων του Προσωπικού της Alpha Bank στις απαιτήσεις του στρατηγικού μας σχεδίου. Το γεγονός αυτό προσφέρει νέα οπτική για τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας, με την εκ νέου τοποθέτηση των Πελατών μας στο επίκεντρο και την εξυπηρέτησή τους με ταχύτερη λήψη αποφάσεων από μέρους μας. Παράλληλα, οφείλουμε να προετοιμάσουμε το Προσωπικό μας για την ψηφιακή εποχή, χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε από τους οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

Η Πηνελόπη Κονιδάρη, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο προσφοράς στην Τράπεζα, θα παραμείνει σε συμβουλευτική θέση για μία μεταβατική περίοδο, διασφαλίζοντας την ομαλή ανάληψη καθηκόντων από την κ. Μελίσσα.  

Σύντομο Βιογραφικό της Αναστασίας Σακελλαρίου 
Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Thames Valley και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους σε International Banking από το Πανεπιστήμιο Reading και σε International Studies από το Πανεπιστήμιο Warwick. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια τραπεζικής εμπειρίας. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε μία κρίσιμη περίοδο για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και εν συνεχεία επικεφαλής της Τράπεζας Praxia, του πρώτου πλήρως ψηφιακού τραπεζικού εγχειρήματος στην Ελλάδα. Πριν από τον επαναπατρισμό της εργάστηκε για περισσότερα από 10 χρόνια σε κορυφαίες πολυεθνικές επενδυτικές τράπεζες στο Λονδίνο. 

Σύντομο Βιογραφικό της Φραγκίσκης 
Μελίσσα Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο Columbia σε Industrial/Organizational Studies και από το New School for Social Research σε Social Studies. Διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και εντάσσεται στην Τράπεζα προερχόμενη από τη Vodafone, όπου τα τελευταία 8 χρόνια ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Επίσης, διετέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Colgate Palmolive, ενώ στην καριέρα της είχε θητεία σε θέσεις ευθύνης στη Makro Cash & Carry και στην KPMG.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ