Η Alpha Bank στον Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) για τρίτη συνεχή χρονιά

Στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) εντάχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η Alpha Bank, γεγονός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση των πρωτοβουλιών της για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο περιβάλλον εργασίας.
Στο πλαίσιο της σχετικής αξιολόγησης για την ένταξή της στον δείκτη, η Alpha Bank διακρίθηκε εκ νέου για τις υψηλές επιδόσεις της στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, καθώς και για τις προβλεπόμενες πολιτικές της και τις παροχές που προσφέρει αποκλειστικά σε γυναίκες Υπαλλήλους.
«Επιδίωξη της Alpha Bank είναι να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και σεβασμού προς όλους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των προοπτικών επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Η ένταξή μας για τρίτη συνεχή χρονιά στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) επιβεβαιώνει την σταθερή δέσμευση της Τράπεζας για ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και επαγγελματική ζωή αλλά και για την εμπέδωση της διαφάνειας στον χώρο εργασίας», επισημαίνει η Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα.
Ο δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες διεθνώς σε θέματα ισότητας των φύλων και περιλαμβάνει σήμερα 380 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Αξιολογεί εισηγμένες εταιρείες από όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ παράλληλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με κριτήρια που αφορούν σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG), τα οποία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Από την Ελλάδα, στον Δείκτη GEI συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Alpha Bank.
Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ