Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ

Με τη σειρά της η ΔΕΗ, στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει στρατηγική κατεύθυνση την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της και σε άλλους τομείς και προϊόντα, μεταξύ των οποίων το Φυσικό Αέριο έχει επιλεγεί ως σημαντική ευκαιρία. Ειδικότερα μάλιστα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου η διείσδυση του ΦΑ μπορεί να υποστηριχθεί από τη δική της αυτόνομη θερμική παραγωγή.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ με αντικείμενο την τροφοδοσία με φυσικό αέριο νησιωτικών και άλλων περιοχών/καταναλωτών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

Όπως είναι γνωστό η ΔΕΠΑ έχει σαν βασική στρατηγική κατεύθυνση τη μέγιστη δυνατή επέκταση της χρήσης του Φυσικού Αερίου και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Στη βάση αυτή σκοπεύει να αναπτύξει νέα δραστηριότητα με αντικείμενο την τροφοδοσία απομακρυσμένων από το ΕΣΦΑ περιοχών και καταναλωτών, με κύριο στόχο την τροφοδοσία της Δυτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας που δεν διαθέτουν δίκτυα, αλλά και μεμονωμένων καταναλωτών σε απόσταση από υφιστάμενα δίκτυα. Η τροφοδοσία αυτών των περιοχών/καταναλωτών θα πραγματοποιείται σε μορφή υγροποιημένου ή/και συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα και το πλαίσιο συνεργασίας τους στον τομέα αυτό, καθώς και την παροχή συνδυασμένων ενεργειακών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Η υλοποίηση συνεργασίας των δύο πλευρών, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και με συμμετοχή και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ