Νέα συνεργασία της Alpha Bank με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Alpha Bank και η Alpha Leasing προχώρησαν σε νέα συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό τη χρηματοδότηση από την Alpha Leasing, μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως, με προνομιακούς όρους τιμολογήσεως. Η εν λόγω συναλλαγή, ύψους Ευρώ 25 εκατ., αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές στους Πελάτες – Επιχειρήσεις του Ομίλου Alpha Bank και ενισχύει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με την ΕΤΕπ. 

Η Alpha Leasing εμπλουτίζει τις επιλογές χρηματοδοτικής μισθώσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και ακινήτων που προσφέρει, παρέχοντας προνομιακούς όρους στους Πελάτες της και διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των εργασιών τους.

Η νέα σύμβαση συνεργασίας περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων “∆εξιότητες και Θέσεις Απασχολήσεως – Επενδύσεις για τους Νέους”, μέσω της οποίας παρέχονται επιπλέον οικονομικά κίνητρα στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να προσλάβουν νέους εργαζομένους, ηλικίας έως 25 ετών. 

Η επέκταση της συνεργασίας του Ομίλου Alpha Bank με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω της ανωτέρω συναλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευρύνει τις επιλογές των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών στους Πελάτες. Παράλληλα, η ΕΤΕπ συμβάλλει στην επίτευξη του διαχρονικού στόχου του Ομίλου Alpha Bank για εμπλουτισμό των πιστοδοτικών προϊόντων που προσφέρει στους Πελάτες του, με καινοτόμες, ευέλικτες και ανταγωνιστικές λύσεις. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ