Ο ΔΕΔΔΗΕ ενδυναμώνει την παρουσία του στη Eurelectric

Ενδυναμώνει την παρουσία του στη Eurelectric o ΔΕΔΔΗΕ, μετά την εκλογή της κ. Σοφίας Πολιτοπούλου, Διευθύντριας Κλάδου Ρυθμιστικών Θεμάτων της Εταιρίας, ως Προέδρου του Working Group Distribution Regulation & Policy της Ένωσης Εταιριών Ηλεκτρισμού της Ευρώπης.
 
Στη Eurelectric συμμετέχουν οι Διαχειριστές Διανομής της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και των μεγαλύτερων Εταιριών Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Working Group Distribution Regulation & Policy της Eurelectric μελετά, προτείνει και επικοινωνεί με τους θεσμικούς φορείς, πολιτικές και πρακτικές για την υλοποίηση ενός σωστού ρυθμιστικού πλαισίου με γνώμονα τη βιώσιμη λύση για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κ. Σ. Πολιτοπούλου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1989), κάτοχος ΜΒΑ και  Διευθυντικό Στέλεχος του Ομίλου ΔΕΗ από το 2008.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ