Υπεγράφη η σύμβαση εργασίας στην Alpha Bank

Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις η διοίκηση της Alpha Bank και ο Σύλλογος Εργαζομένων υπέγραψαν τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, διάρκειας τριών ετών, η οποία καλύπτει το σύνολο των 10.000 εργαζομένων στην τράπεζα. Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση έχει στον πυρήνα της 4 βασικούς άξονες: α) τη θεσμική κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων και την αποτροπή των απολύσεων, β) το πάγωμα των μισθών, σε μια περίοδο κατά την οποία η γενική τάση της αγοράς εργασίας είναι η συνέχιση της μείωσης των μισθών, γ) τη συμμετοχή των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια της τράπεζας και δ) τη θεσμική θωράκιση και επέκταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συγκεκριμένα η νέα επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει τα εξής:

1. Όλες οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ρυθμίσεις καθώς και οι λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, πρακτικά συμφωνίας, επιχειρησιακές συμβάσεις και τον οργανισμό προσωπικού, εξακολουθούν να ισχύουν ρητά και εφαρμόζονται στο προσωπικό της τράπεζας.

2. Καταγράφεται με σαφή τρόπο η βούληση της τράπεζας και του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank για την προστασία της απασχόλησης με σαφή στόχο την αποτροπή απολύσεων.

3. Οι αμοιβές των εργαζομένων στην τράπεζα δεν μειώνονται και παραμένουν ως έχουν.

4. Συμφωνήθηκε η τροποποίηση άρθρων του Οργανισμού με την οποία διασφαλίζεται απόλυτα η συμμετοχή εκπροσώπων του συλλόγου στα υπηρεσιακά συμβούλια της τράπεζας, το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό και το ανώτερο αναθεωρητικό πειθαρχικό και η εκπροσώπηση της τράπεζας θα γίνεται από ανώτερα διευθυντικά στελέχη της.

5. Ενίσχυση της οικογένειας. Για τη συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (είναι πάνω από 2.000 παιδιά) συμφωνήθηκε από 1.8.2016 η αύξηση παροχής από 280 ευρώ σε 320 ευρώ και η φύλαξη στο σπίτι στα 140 ευρώ. Επίσης, για όσους έχουν περισσότερα από τρία (3) τέκνα, το προβλεπόμενο μηνιαίο επίδομα παιδικής μέριμνας αυξάνεται κατά 20 ευρώ ανά παιδί, δηλαδή 60 ευρώ και καθορίζεται από 120 ευρώ σε 180 ευρώ.

6. Στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια κάρτες. Δημιουργήθηκε ένα νέο πρόγραμμα διαχωρισμού της οφειλής σε δύο μέρη, με στόχο τη μείωση καταβολής των σημερινών δόσεων.

7. Η άδεια τοκετού που ισχύει σήμερα (με πλήρεις αποδοχές) ορίζεται σε σύνολο 149 ημερών (134 ημέρες από το Ταμείο και 15 ημέρες από την Τράπεζα). Η παροχή των 15 ημερών άδειας προσαυξάνεται στις 30 ημέρες άδειας τοκετού, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ημερών αδείας τοκετού από 149 σε 164.

8. Επεκτείνεται ο πυλώνας παροχής εφάπαξ (αποταμιευτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης) στο σύνολο του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρώην Ιονική, πρώην Εμπορική, πρώην Citibank αλλά και όσοι προέρχονται από την πρώην Πίστεως και έχουν προσληφθεί πριν από το 1993 μπορούν να ενταχθούν στον πυλώνα με τους όρους που ισχύουν σήμερα. Ο σύλλογος με τη συμφωνία αυτή εξασφάλισε την εργοδοτική εισφορά έως 3% κάθε μήνα.

9. Δημιουργία Πυλώνα Εξωνοσοκομειακής Κάλυψης.

Πηγή: “naftemporiki”


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ