∆ιάθεση της “Κάρτας του Αγρότη” από την Alpha Bank

H Alpha Bank διαθέτει στην αγορά την “Κάρτα του Αγρότη”, κατόπιν υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων. Η “Κάρτα του Αγρότη” αποτελεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο τραπεζικό προϊόν, με το οποίο Έλληνες αγρότες – δικαιούχοι της Βασικής Ενισχύσεως, αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και απλές διαδικασίες, για την κάλυψη βασικών δαπανών που σχετίζονται με την αγροτική τους εκμετάλλευση. Η κάρτα είναι ειδικά σχεδιασμένη προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα, αλλά και να μειώσει το κόστος παραγωγής των αγροτών, καθώς η χρήση της παρέχει τη δυνατότητα σημαντικών εκπτώσεων και άμεσης αξιοποιήσεως ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά. 

Η “Κάρτα του Αγρότη” είναι τεχνολογίας Chip & PIN Contactless και θα έχει λειτουργικότητα χρεωστικής εταιρικής κάρτας πανελλαδικής ισχύος, η οποία θα συνδέεται με πιστωτικό όριο στο λογαριασμό που θα δηλώνεται για την καταβολή της Βασικής Ενισχύσεως. Η αίτηση για τη χορήγηση της κάρτας θα υποβάλλεται στην Alpha Bank από γεωργούς και κτηνοτρόφους – δικαιούχους της Βασικής Ενισχύσεως, μετά την υποβολή της Ενιαίας Αιτήσεως Ενισχύσεως και τον υπολογισμό της Βασικής Ενισχύσεως που δικαιούνται. 

Με την “Κάρτα του Αγρότη” παρέχονται άμεσα οι εξής δυνατότητες: 
• Αγορά αγροεφοδίων και λοιπών ειδών που σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών τους αναγκών (σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιμα κινήσεως ελκυστήρων, αγροτικό ρεύμα, ανταλλακτικά – συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων), από επιχειρήσεις που διαθέτουν POS οποιασδήποτε τραπέζης. 
• Πληρωμή οφειλών έναντι του ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και ∆ημοσίου, εξόφληση δαπανών εκδόσεως και χρήσεως εργοσήμου, καθώς και αιτήσεως αγροτικών ενισχύσεων. 
• Ανάληψη έως ποσοστού 10% επί του εγκεκριμένου ορίου του Τραπεζικού Λογαριασμού. 

Το πιστωτικό όριο της κάρτας θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της Βασικής Ενισχύσεως που δικαιούται ο αγρότης και δεν θα ενσωματώνονται σε αυτό οι οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του προς την Τράπεζα. Μετά την εξόφληση, είναι δυνατή η ανανέωση του πιστωτικού ορίου έναντι της Βασικής Ενισχύσεως για το επόμενο έτος. 

Σχετικά με τη διάθεση της “Κάρτας του Αγρότη”, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank κ. Σπυρίδων Ρεντετάκος, δήλωσε: “Η Alpha Bank αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της για συνεχή και συνεπή στήριξη των Ελλήνων αγροτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Με τη διάθεση της ‘Κάρτας του Αγρότη’, σε συνδυασμό με τα ‘Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας’, η Τράπεζα παρέχει στους Έλληνες αγρότες τη δυνατότητα άμεσης χρηματοδοτήσεως των παραγωγικών δαπανών τους”.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ