ALPHA BANK: Βασίλης Ψάλτης στο SingularityU Greece Summit

Στις προοπτικές που ανοίγονται για την Ελλάδα και στις προκλήσεις που οφείλει να διαχειριστεί η ελληνική οικονομία και η επιχειρηματικότητα για ένα αύριο ανάπτυξης, ευημερίας και αειφορίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, από το CEO Panel “Re-imagine Greece” του SingularityU Summit.


«Θα πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο την κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε κατά τη μακρά ύφεση που ακολούθησε την κρίση δανεισμού το 2010 και να δημιουργήσουμε νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας, οικοδομώντας έναν ισχυρό παραγωγικό ιστό και μία ευημερία στηριγμένη στις δικές μας δυνάμεις και όχι στην αύξηση του δημοσίου χρέους», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, ως προοίμιο για τις δομικές αλλαγές που χρειάζεται να υιοθετήσει η Ελλάδα.


Ο CEO της Alpha Bank κάλεσε «να δοθεί έμφαση στις ‘γρήγορες επιτυχίες’ στο μέτωπο των επενδύσεων», αναδεικνύοντας ως σημεία στρατηγικών παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα αύξησης του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και επιχειρηματικών συνεργασιών, που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, την περαιτέρω άρση θεσμικών εμποδίων και, τέλος, την παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων ως καταλύτες για την κινητοποίηση σημαντικής κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων. Σημείο αιχμής για τη στρατηγική επενδύσεων, σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, είναι, επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από την Πολιτεία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, «ιδίως στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, που θα προάγει την ικανότητα της χώρας να διεισδύει σε διεθνή κλαδικά οικοσυστήματα», καθώς και στους τομείς του real estate, της αγροδιατροφής, των φαρμάκων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Αναφερόμενος, εξάλλου, στους τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της κλιματικής αλλαγής ανέφερε ότι συνιστούν «μερικές από τις αιχμές του δόρατος» της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί τόσο από την Πολιτεία όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά για την κλιματική αλλαγή, υπογράμμισε ότι απαιτείται μία στρατηγική στροφής του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την κυκλική οικονομία, εξηγώντας πως «για τις τράπεζες, η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε σημαντική αλλαγή ως προς την φιλοσοφία των χρηματοδοτήσεων».


ESG: Οι τράπεζες οι πρώτες επιχειρήσεις που κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ευρύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας


Σε ερώτημα της CEO του SingularityU Greece Summit Νίκης Συροπούλου για τη λογοδοσία των επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών εταίρων και τα κριτήρια ESG, ο κ. Ψάλτης έκανε λόγο για «ένα mega trend σε παγκόσμιο επίπεδο», εξηγώντας πως «η ατζέντα μπορεί μεν να προωθείται από το πολιτικό σύστημα και τις εποπτικές αρχές, υπάρχουν όμως και πολύ ισχυρά χρηματοοικονομικά κίνητρα για την ίδια την επιχείρηση να ενστερνιστεί αυτή τη διεύρυνση». «Οι εταιρείες που αναπτύσσουν επιχειρηματικά μοντέλα με έμφαση στη βιωσιμότητα, απολαμβάνουν καλύτερες αποτιμήσεις στις κεφαλαιαγορές, ενώ ταυτόχρονα, μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι ενσωματώνουν κριτήρια περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, κοινωνικής εναρμόνισης και εταιρικής διακυβέρνησης στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων» σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Όσον αφορά στις τράπεζες, υπογράμμισε ότι είναι «οι πρώτες επιχειρήσεις που κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ευρύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας», καθώς η επενδυτική τους συμπεριφορά αφορά διαχρονικά όχι μόνον τους μετόχους τους, αλλά και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. «Είναι καθοριστική η ευθύνη των τραπεζών στην προώθηση της σύγχρονης ESG ατζέντας», συμπλήρωσε ο ίδιος και ανέδειξε ως σύγχρονα κριτήρια αξιολόγησης μίας επιχείρησης, που «ανάβουν το πράσινο φως» για την τραπεζική της χρηματοδότηση, την περιβαλλοντική αειφορία της λειτουργίας της, την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του επενδυτή και της διοικητικής ομάδας.


Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι «η Alpha Bank διοχετεύει τα κεφάλαιά της στην πιο υγιή επιχειρηματικότητα, διαχειριζόμενη υπεύθυνα τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, στηρίζει την προσπάθεια μετάβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε σύγχρονα, βιώσιμα πρότυπα και παραμένει ανοικτή στην κοινωνία». Ως προς τον ρόλο των επικεφαλής των μεγάλων επιχειρήσεων στο νέο αυτό τοπίο, ο κ, Ψάλτης σχολίασε πως «αυτός γίνεται ομολογουμένως πιο σύνθετος αλλά και πιο συναρπαστικός, απαιτεί αναγνώριση των τάσεων στην κοινωνία και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση αλλαγών». «Δεν μπορεί κανείς να είναι οικονομικά ισχυρός, χωρίς να έχει το ανάλογο κοινωνικό αποτύπωμα», κατέληξε.


Σε πλεονεκτική θέση η Ελλάδα για μία ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη


Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε, τέλος, και στα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας, ως ένα δυναμικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, εξηγώντας πως η γεωπολιτική της θέση αφήνει σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης, τόσο σε πολιτικό/διπλωματικό όσο και οικονομικό/επιχειρηματικό επίπεδο. Σχολίασε δε πως οι ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας αποτελούν τη βάση για την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού και της αγροδιατροφής που, σε συνδυασμό με την πολιτιστική κληρονομιά, δίνουν προβάδισμα στην Ελλάδα για τη δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς brand name.


«Οι άξονες των logistics και της ναυτιλίας, της ενέργειας, και ιδιαίτερα των ΑΠΕ, του τουρισμού και του πολιτισμού, αλλά και των τροφίμων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές ευκαιρίες και ταυτόχρονα πλεονεκτήματα για την καίρια στροφή της ελληνικής οικονομίας προς μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη», προσέθεσε ο κ. Ψάλτης, υπογραμμίζοντας πως η αισιοδοξία του για το μέλλον εδράζεται στο γεγονός ότι «η χώρα μας έχει πλέον τεράστιες παραγωγικές δυνάμεις, στέρεους θεσμούς καθώς και μία δημιουργική και παραγωγική εθνική ταυτότητα, η οποία χαλυβδώθηκε μέσα από τις μικρές και μεγάλες ήττες της προηγούμενες δεκαετίας και έγινε πιο εξωστρεφής και φιλική στις επιχειρηματικές ιδέες».

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ