ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Ολικός ανασχεδιασμός του Portal Συνεργατών “My Policy”

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της και με motto “Digital yet Human”, προχώρησε σε ριζικό ανασχεδιασμό του Portal Συνεργατών “My Policy”, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενοποίηση της φυσικής και της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη και την ελαχιστοποίηση των διαχειριστικών ενεργειών του Δικτύου Πωλήσεων.

Για το σχεδιασμό του νέου “My Policy” εφαρμόστηκαν όλες οι σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες. Βασικοί άξονες σχεδιασμού ήταν η υψηλή αισθητική, η λειτουργική δομή, η απλότητα της πληροφόρησης και η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των ασφαλισμένων, καθώς και των τρίτων που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Το έργο υλοποιήθηκε μετά από εκτενή έρευνα, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ημιδομημένης συνέντευξης και διάδρασης χρήστη – πλατφόρμας, με στόχο να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι αλλαγές να είναι στοχευμένες.

Στο ανασχεδιασμένο “My Policy”, οι Συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προσωποποιημένες πληροφορίες, οι οποίες είναι συγκεντρωμένες στην αρχική τους σελίδα. Ταυτόχρονα, διαχειρίζονται όλες τις εκκρεμότητές τους από ένα σημείο, μειώνοντας αισθητά τα “clicks” σε διαφορετικά σημεία, απολαμβάνουν ένα σύστημα που παρέχει ειδοποιήσεις για θέματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό τους και παρακινούνται ακόμη περισσότερο, καθώς τους παρέχονται δυναμικά εργαλεία καθοδήγησης και έμπνευσης. Ακόμα, οι Συνεργάτες, μέσω του “My Policy” μπορούν να εντοπίζουν ευκαιρίες για νέες πωλήσεις, αλλά και να έχουν γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές προσφορών, τιμολόγησης και καταχώρησης αιτήσεων.

Το νέο Portal προσφέρει στο Δίκτυο Πωλήσεων απλή και εξατομικευμένη ψηφιακή εμπειρία, καλύπτει διαφορετικές ανάγκες ανά ρόλο και δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον από κάθε συσκευή. Ξεφεύγει από τα αυστηρά σχεδιαστικά πλαίσια και αποτελεί ένα εργαλείο που αλληλοεπιδρά με το χρήστη, επιτρέποντάς του να εστιάζει σε εργασίες προστιθέμενης αξίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού, θα συνεχίσει να εισαγάγει και να εφαρμόζει νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα απλοποιούν τις διαδικασίες και θα αποτελούν πραγματικά εργαλεία στα χέρια των Συνεργατών της.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ