ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙA ανανεώνει τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και επιχορηγεί για 3 ακόμα ακαδημαϊκά έτη το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας προσφέρει 12 υποτροφίες ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις και ενισχύει τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε από το έμπειρο στο επιστημονικό πεδίο της ενέργειας ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, με τη συνεισφορά στελεχών του Ομίλου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων.

Στα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται αντικείμενα σχεδιασμού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων, θέματα οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και μαθήματα που αφορούν οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Ευθύνης, συμβάλει στην άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων και συντελεί στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τους στον τομέα της ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ