ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Περιβαλλοντική αποκατάσταση στην πράξη

Ενσωμάτωση στην πράξη πρακτικών για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους

Αφιέρωμα ΕΚΕ και Περιβάλλον 2023: Η Ελληνικός Χρυσός θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και τα κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) δεν είναι μια καινούρια έννοια. Στην πραγματικότητα, αποτελεί μέρος πολλών συζητήσεων στον κόσμο των επιχειρήσεων εδώ και μερικά χρόνια. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έχει αυξηθεί η ανάγκη ενσωμάτωσης αυτών των δεσμεύσεων στις κεντρικές επιχειρηματικές λειτουργίες, αφενός λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αφετέρου λόγω της απαίτησης επενδυτών και κοινωνίας για βιώσιμες, ηθικές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές.

Ο μεταλλευτικός κλάδος ιστορικά έχει δεχθεί έντονες πιέσεις προκειμένου να βελτιωθεί στις επιδόσεις του όσον αφορά τα κριτήρια ESG, ώστε να συμβαδίζει με τις ταχέως μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και χρηματαγορών.

Για να περάσουν, λοιπόν, οι εταιρείες του κλάδου από τη θεωρία στην πράξη, πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ESG – γεγονός που απαιτεί λειτουργικά μοντέλα που διευκολύνουν τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, καθώς και μια σαφή δομή εταιρικής διακυβέρνησης.

Μεταλλευτικές εταιρείες όπως η Ελληνικός Χρυσός που δραστηριοποιείται στη ΒΑ Χαλκιδική, λαμβάνουν ενεργά μέτρα σχετικά με τα ESG, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των προτεραιοτήτων τους, καθώς και της μέτρησης, καταγραφής και δημοσιοποίησης των επιδόσεών τους. Ειδικότερα, η Ελληνικός Χρυσός ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, από το 2021 η εταιρεία έχει θέσει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των περιοχών, εντός και γύρω από τα μεταλλεία, που επηρεάζονται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Για αυτόν τον σκοπό, εφαρμόζει στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση που ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα αρκετά δύσκολο και σύνθετο έργο, αυτό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών από προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα άλλων ιδιοκτητών, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Έως σήμερα έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση της περιοχής από 3 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από παλαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα πολλών δεκαετιών. Ένας από αυτούς τους χώρους έχει δώσει τη θέση του σε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών, που θα αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

Για να διασφαλίσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, η εταιρεία εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου με μετρήσεις αναρτώμενες σε πραγματικό χρόνο σε ειδική ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο, η οποία είναι προσβάσιμη για όλους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το υπερσύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που επιτρέπει την ασφαλή διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα το έργο να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως και 40%. Στην πράξη αυτή η μείωση μεταφράζεται στην απελευθέρωση της κοιλάδας του Λοτσάνικου ρέματος που, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό πριν την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, προοριζόταν να μετατραπεί σε χώρο υγρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ