ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Προστασία και αναβάθμιση της βιοποικιλότητας της περιοχής

 

Το ξέρατε ότι στην Ελληνικός Χρυσός υλοποιούμε Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοποικιλότητας με πληθώρα δράσεων προστασίας και αναβάθμισης της βιοποικιλότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας στη ΒΑ Χαλκιδική; Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, μάθετε τις σημαντικότερες δράσεις μας για την προστασία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

 

Η εταιρεία μας υλοποιεί Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοιποικιλότητας με διάφορες δράσεις προστασίας της χλωρίδας και πανίδας, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός, και εφαρμόζεται από τους εργαζομένους και τους εργολήπτες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου.

 

Η βιοποικιλότητα της χερσονήσου της Χαλκιδικής είναι ιδιαίτερα πλούσια και υποστηρίζει πολλά ενδημικά, σπάνια και ειδικά προστατευόμενα φυτά και ζώα, καθώς και ενδιαιτήματα. Στην Ελληνικός Χρυσός παρακολουθούμε συστηματικά τη βιοποικιλότητα στην περιοχή από το 2010 με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, όπως βοτανολόγων, ορνιθολόγων, ζωολόγων, χειροπτερολόγων και εντομολόγων.

 

Επιπροσθέτως, υλοποιούμε πληθώρα δράσεων για την προστασία και την αναβάθμιση της βιοποικιλότητας επικεντρωμένες στη διαχείριση σημαντικών και ξενικών φυτών, καθώς και άγριων ζώων. Επίσης, υποστηρίζουμε τη μελέτη της θαλάσσιας ζωής, έχοντας εγκαταστήσει ένα εκτεταμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζεται Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοποικιλότητας και διενεργείται οικολογική μελέτη κάθε 3 χρόνια.

 

 

Προστασία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας
Σχετικά με τη χλωρίδα, πραγματοποιεί καταγραφή και προστασία των σημαντικότερων φυτών που φύονται στην περιοχή, ενώ για τα ξενικά φυτά που καταγράφονται λαμβάνονται μέτρα πρόληψης εξάπλωσης.

 

Ως προς τη διαχείριση της πανίδας, οι δράσεις περιλαμβάνουν διάσωση των άγριων ζώων που τυχόν απαντώνται εντός των εγκαταστάσεων του μεταλλείου, χρήση σημαντήρων στις νέες εναέριες ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης και κατασκευή τεχνητών φωλιών νυχτερίδων και πτηνών στην ευρύτερη περιοχή του έργου και εκτός αυτού.

 

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση
Πέρα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, όπως η διαρκής κατάρτιση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα και την εκπαίδευση σχετικά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής, η οποία γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους και εργολάβους, το τμήμα Περιβάλλοντος της εταιρείας μας δημιούργησε έναν δίγλωσσο Φωτογραφικό Οδηγό Αναγνώρισης της χλωρίδας και της πανίδας. 

 

Ο φωτογραφικός οδηγός είναι οργανωμένος σε εννέα ενότητες:
1. Ξενικά φυτά
2. Σημαντικά φυτά
3. Μεσαία και μεγάλα θηλαστικά
4. Μικρά θηλαστικά
5. Σαύρες
6. Φίδια
7. Αμφίβια
8. Δρυοκολάπτες
9. Ασπόνδυλα

 

Στόχος του φωτογραφικού οδηγού είναι να κατευθύνει τους εργαζομένους να ανακαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες και να συμμετάσχουν ενεργά στη διατήρηση και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ