ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Επιτυχείς επιθεωρήσεις για 3 πρότυπα ISO

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε επιτυχώς, για ακόμη μία χρονιά, τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις αναφορικά με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 27001:2013 και 19600:2014, που έχει λάβει από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV NORD.

Με το πρότυπο ISO 9001:2015, διασφαλίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η Εταιρία πετυχαίνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της φήμης της και τη μείωση του παραγωγικού της κόστους, λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων της.

Ακολούθως, με το πρότυπο ISO 27001:2013 βεβαιώνεται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, γεγονός που βελτιστοποιεί διαρκώς τις αρχές της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών, ισχυροποιώντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης της Εταιρίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Τέλος, με το ISO 19600:2014 πιστοποιείται η αποτελεσματική εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο συντονισμός του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το συγκεκριμένο πρότυπο εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης της Εταιρίας για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική συμμόρφωσή της στις διαρκείς κανονιστικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμεύεται στη διαρκή εναρμόνισή της με τα διεθνή πρότυπα, στην απρόσκοπτη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και στην εφαρμογή των διεθνών οδηγιών, προκειμένου με διαφάνεια να συνεχίσει να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ