ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Το 2021, αποτέλεσε για τον Όμιλο ακόμα μία αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, παρουσιάζοντας αυξημένες μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών του μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2021, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • • Αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 26,1 εκ. ευρώ, από 25,0 εκ. ευρώ το 2020.
  • • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,7%, στα 245,6 εκ. ευρώ.
  • • Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκ. ευρώ από 223,3 εκ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 8,2%. Οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι σημείωσαν αύξηση 5,9% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων 0,6%.
  • • Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 6,6% στα 545,6 εκ. ευρώ, έναντι 511,9 εκ. ευρώ της χρήσης 2020.
  • • Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,0% στα 156,3 εκ. ευρώ, έναντι 154,8 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρά την καταβολή υψηλού μερίσματος στους μετόχους μας, ποσού 8,0 εκ. ευρώ.
  • • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
  • • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 434,5 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ στα τέλη του 2020.
  • • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 12,1% στα 350,8 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,5%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη του Ομίλου, την Χρηματοοικονομική Έκθεση και την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στο www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ