Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

CSR Sustainability Strategy & Reporting Workshop

19 Σεπτεμβρίου 2017 @ 00:00

CSR Sustainability Strategy & Reporting Workshop

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: 4 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ώρες Διεξαγωγής 08:30 – 17:00

Τοποθεσία: CIIM Λευκωσία, Κύπρος ( View Map )

Γλώσσα Εκπαίδευσης: Αγγλικά

 
Επισκόπηση προγράμματος
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει γνώση σχετικά με προσεγγίσεις, μεθοδολογίες, εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές από κορυφαίους οργανισμούς στον κόσμο σχετικά με το σχεδιασμό στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για τον τρόπο σύνταξης ενός απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Οι εταιρίες αλλάζουν πλέον τα επιχειρηματικά τους μοντέλα από την επίτευξη αποτελεσμάτων βάσει στόχων (results-driven) σε αποτελέσματα βάσει σκοπών (purpose-driven) με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη, εμπεριστατωμένη και δομημένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που θα συμβάλει θετικά στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs) και η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.
 
Επιπλέον, η νέα κανονιστική απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις στην υποβολή σχετικών απολογισμών από τις επιχειρήσεις.
 
Βασικά σημεία προγράμματος
  • Επισκόπηση των κυριότερων σημείων και πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που βασίζεται σε πραγματικά παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Παρουσίαση ενός σαφούς χάρτη ενεργειών και μεθοδολογίας βασισμένης στις ανάγκες της αγοράς (market-driven), για την εκπόνηση μιας έκθεσης εταιρικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων των κανονιστικών απαιτήσεων της πρόσφατης οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ενημέρωση σχετικά με την υιοθέτησή της από τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, κ.ά.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας εταιριών και οργανισμών.
  • Επαγγελματίες που απασχολούνται σε θέσεις ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ, εταιρικές υποθέσεις, εταιρική διακυβέρνηση, επικοινωνία, περιβάλλον και ποιότητα.
  • Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη γνώση αναφορικά με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και την υποβολή απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Θεματολογία σεμιναρίου (στην αγγλική γλώσσα):
 
• The Pillars of Sustainability
• Linking sustainability with vision/mission statement, corporate values and business model
• Sustainability Governance (Sustainability Committees, Teams and Working Groups)
• Global sustainability challenges and megatrends (The UN Sustainable Development Goals (SDGs) and the 2015 Paris Climate Agreement)
• EU & Sustainability (Circular Economy, the Horizon 2020 funding mechanism, the EU Directive on the Disclosure of Non-Financial Information)
• Responsible Investments (ESG / SRI) – Attract Responsible Investors – Invest Responsibly – The UN ESG Value Driver Model
• Measuring sustainability (Social Return on Investment, Total Value, True Value, etc.)
• Stakeholder identification, mapping and engagement strategies (the AA1000 standard)
• Communicating sustainability to stakeholders
• Long-term sustainability policy and commitments
• Materiality analysis (reporting on what matters)
• Creating a sustainability action plan on material issues (short and long-term)
• A roadmap to sustainability reporting – time-plan and assigning priorities and resources
• Sustainability reporting frameworks (GRI, UN Global Compact, Integrated Reporting, SASB, ISO 26000)
• Third-party assurance in sustainability reporting
• Developing a sustainability strategy and action plan
• Markets & Sustainability – Global Leaders Best Practices in Strategic Sectors – The Pioneers
• Responsible supply chains – Mitigate your risks
• Benefits of implementing sustainable development strategy, principles and practices
• 10 Reasons you need a Sustainability Strategy 
 
Εισηγητής
 
Ο κ. Μιχάλης Σπανός (Bio)
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Global Sustain Group, Associate Expert, CIIM
 
Τιμή σεμιναρίου
 
Ανά συμμετέχοντα: € 380
 
Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του CIIM. Η τιμή περιλαμβάνει δίδακτρα, εκπαιδευτικό υλικό, μεσημεριανό, καφέ και αναψυκτικά.
 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
19 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα:
00:00
Κατηγορία Εκδήλωση: