Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

AQUA 2006 & WATERTEC 2006

23 Νοεμβρίου 2006 @ 00:00 - 26 Νοεμβρίου 2006 @ 00:00

aqua-2006

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AQUA 2006
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &
WATERTEC 2006 – 3η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος,

23-26 Νοεμβρίου 2006, Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Αθήνα – Μαρούσι

Υπό την αιγίδα των

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Με την υποστήριξη των Νομαρχιών Αθηνών και Πειραιώς

Επιστημονική Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.)

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.

 

Συν-Διοργανωτές

LeaderExpo

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)

Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον, Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/MAP)

Παγκόσμια Συνεργασία για το Νερό – Μεσόγειος (Global Water Partnership-Med)

Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO

Ελληνική Εθνική Επιτροπή ?νθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO (MAB/UNESCO)

Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ)

 

Μέγας Χορηγός: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ)

Χορηγοί: Siemens Water Technologies (www.water.siemens.com),
ΟΛΥΜΠΙΟΣ Εμπορική Α.Ε.Ε. (www.olympios.gr)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το νερό είναι κυρίαρχο στοιχείο της ζωής και αγαθό πρωταρχικής ανάγκης για την επιβίωση του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Ο προβληματισμός σε παγκόσμιο επίπεδο για το νερό είναι έντονος. Η έλλειψή του είναι ένα από τα πλέον ανησυχητικά προβλήματα της νέας χιλιετίας ενώ σε πολλές χώρες έχει φτάσει στα όρια της λειψυδρίας καθώς η ρύπανση μειώνει ακόμα περισσότερο το κατάλληλο για χρήση νερό, και παράλληλα συντελεί στην καταστροφή των υδάτινων πόρων.

Οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της ρύπανσης των υδατικών πόρων και να προσβλέπουμε σε ακόμη καλύτερες μεθόδους διαχείρισης και καθαρισμού. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η εφαρμογή τους σε ευρεία κλίμακα και παράλληλα η υποστήριξη της διαρκούς εξέλιξής τους.

Σκοπός του συνεδρίου είναι:

 • Να απαντήσει σε ένα από τα καίρια ζητήματα της εποχής μας, που συναρτάται με τη διαρκή μείωση των υδατικών πόρων, τη ραγδαία αυξανόμενη ρύπανση τους και την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Να επισημάνει τους πολλαπλούς κινδύνους, να αναλύσει τα σημερινά δεδομένα και να προτείνει λύσεις για την αειφόρο διαχείριση της ποιότητας και ποσότητας του νερού με έμφαση κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ελλάδα.
 • Να αναδείξει τη σημασία των νέων τεχνολογιών, προσφέροντας την ευκαιρία προβολής στην έρευνα, μελέτη και εφαρμογή εκείνων των τεχνολογιών που συμβάλουν στην άμβλυνση ή στην επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τους υδατικούς πόρους.
 • Να καταδείξει την έλλειψη της οικολογικής συνείδησης που υπάρχει σήμερα στις κοινωνίες και την παραγωγική διαδικασία και την ανάγκη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την εφαρμογή νέων κανόνων παραγωγής.
 • Να αναδείξει τη σημασία της διεπιστημονικής μεθοδολογίας και συνεργασίας στην αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων προβλημάτων του νερού και να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ εκείνων που μελετούν χειρίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα υδατικών πόρων.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με τις τεχνολογίες νερού και περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα:

 • Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες και Επαγγελματίες
 • Κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς
 • Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
 • Εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και δοκιμών
 • Χημικούς, μηχανικούς και ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας πάνω σε θέματα υδατικών πόρων και διαχείρισης νερού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Tο συνέδριο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως:

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων – Αειφορική χρήση νερού – Διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμών.
 2. Διακρατικά προβλήματα- Διασυνοριακή ρύπανση.
 3. Διαχείριση αστικών και βιομηχανικών υδάτων – Επεξεργασία και διαχείριση υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης.
 4. Έλεγχος ρύπανσης υδάτων.
 5. Πόσιμο νερό – Ποιότητα νερού.
 6. Υδροφόρος ορίζοντας – Απορρύπανση υπογείων υδάτων.
 7. Νερό αρδεύσεων – Προβλήματα άνυδρων περιοχών.
 8. Όμβρια ύδατα – Ποτάμια και λίμνες.
 9. Πλημμύρες – Ξηρασία – Υδραυλική διάβρωση και προφύλαξη.
 10. Θαλάσσιο νερό – Προβλήματα σε παράκτιες περιοχές και εκβολές ποταμών.
 11. Το νερό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση/ΕΑΑ.

Πηγή: Ένωση Ελλήνων Χημικών.


Λεπτομέρειες

Αρχή:
23 Νοεμβρίου 2006 @ 00:00
Τέλος:
26 Νοεμβρίου 2006 @ 00:00