INTERAMERICAN: «Ο σκοπός οδηγεί τις επιχειρήσεις»

Η επίτευξη και η διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και του τεχνολογικού πλεονεκτήματος απαιτούν πρωτίστως την αξιακή μετάλλαξη μιας επιχείρησης, με συνέπεια τον εμποτισμό του DNA της με τον Σκοπό (Purpose) της.

Γιάννης Καντώρος – CEO

Στη χώρα μας λειτουργούν σήμερα 300 μεγάλες επιχειρήσεις περίπου και ταυτόχρονα 800.000 επιχειρήσεις μικρού ως μεσαίου μεγέθους. Γεννάται εύλογα το εξής ερώτημα: πώς οι άνθρωποι που ηγούνται επιχειρήσεων με 3-5 εργαζομένους, οι οποίες συνιστούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, θα συμπλεύσουν με το ορμητικό κύμα που επιφέρουν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως η κλιματική κρίση, οι θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα κανονιστικά πρότυπα εξέλιξης;

Ασφαλώς ορισμένοι οργανισμοί που έχουν τους αναγκαίους πόρους θα προσαρμοστούν, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι η πορεία προς αυτήν τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας και των επιχειρήσεων να έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα και να μην αφήσει κανέναν πίσω.

Η μετάβαση των επιχειρήσεων προς το νέο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Από την άλλη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, εάν τελικώς δεν συμβάλλει στη μετάβαση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας. Η επίτευξη και η διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και του τεχνολογικού πλεονεκτήματος απαιτούν πρωτίστως την αξιακή μετάλλαξη μιας επιχείρησης, με συνέπεια τον εμποτισμό του DNA της με τον Σκοπό (Purpose) της.

Η έννοια της ανθεκτικότητας και της χάραξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής, που εξασφαλίζει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη μίας επιχείρησης, βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας και της λογικής των ασφαλιστικών εταιρειών.

Καθώς η Βιώσιμη Ασφάλιση μέσω των Αρχών του ΟΗΕ δεν εξαντλείται στα κρίσιμα θέματα του περιβάλλοντος, αφορά στην ευρύτερη, θετική επίδραση που μπορεί να έχει η ασφαλιστική βιομηχανία στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, μέσω της προώθησης της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών, της προσβασιμότητας στην ασφάλιση αλλά και της διαφάνειας στη διακυβέρνηση.

Η βασική δραστηριότητα του ασφαλιστικού κλάδου είναι η διαχείριση κινδύνου, και τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστές ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης (ESG), σε διαφορετικά επίπεδα και κλίμακες. Ο ασφαλιστικός κλάδος εμπλέκεται ποικιλοτρόπως στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι εμφανείς με τη μορφή ολοένα συχνότερων και ισχυρότερων φυσικών καταστροφών, οι οποίες επηρεάζουν κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέσω της ασφάλισης περιορίζονται οι επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και των φυσικών καταστροφών, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και την αμεσότερη αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η επένδυση στην ενημέρωση, την πρόληψη και την προσαρμογή, με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών, είναι επίσης κρίσιμη, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η επένδυση σε προληπτικά μέτρα αποσοβεί ζημιές πολλαπλάσιου ύψους.

Όλες οι παραπάνω πτυχές της ασφαλιστικής δραστηριότητας μίας εταιρείας πρέπει να είναι συνειδητά συντονισμένες στις παραμέτρους που θέτει ο Σκοπός της, ο οποίος διατρέχει την εταιρεία στο σύνολό της, σε όλους τους τομείς: από τον σχεδιασμό των προϊόντων, μέχρι την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αποτελώντας εφαλτήριο για τη Βιωσιμότητά της. Οι αξίες, οι αρχές, η ιστορία του brand, το είδος των προϊόντων του, είναι όλα αυτά που μπορούν να θέσουν τον τόνο στη χάραξη μιας στρατηγικής με συγκεκριμένα βήματα και στόχους, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες όλων όσα στηρίζουν αυτό τον Σκοπό.

Η αξία της ύπαρξης Σκοπού

Τόσο στον τομέα της ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG, όσο και στο ζήτημα της ανταπόκρισης σε συνθήκες ψηφιακής μετάβασης, έχει μεγάλη σημασία οι σημερινές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής τους, να θέτουν έναν σαφή και ξεκάθαρο Σκοπό (Purpose), ο οποίος θα κινητοποιεί όλα τα μέλη του οργανισμού για την υλοποίησή του. Εάν μια ομάδα ανθρώπων ενστερνιστεί και υιοθετήσει ένα συνολικότερο όραμα κοινωνικής προσφοράς και συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, τότε μπορεί να επιτευχθεί οποιαδήποτε στρατηγική επιδίωξη, όσο σύνθετη και απαιτητική και αν φαντάζει αρχικά.

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι ο «φάρος». Είναι το στοιχείο που μας οδηγεί και μας ενώνει, όντας αποτελεσματικότερο ακόμα και από την πιο σκληρή γραφειοκρατία.

*Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο CEO Initiative Book 2023

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ