Όρος εταιρικής αξιοπιστίας

Το 2010 η Interamerican εξέδωσε το δεύτερο Απολογισμό της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
που αφορούσε στα πεπραγμένα του 2009

Η εταιρεία είναι η μοναδική της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που συντάσσει Απολογισμό κατά το πρότυπο αναφοράς GRI-G3

Η κοινωνική υπευθυνότητα, όπως διαφαίνεται στον Απολογισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, διαπνέει όλες τις λειτουργίες της INTERAMERICAN και είναιενσωματωμένη στην εταιρική στρατηγική ως αναγκαία και ικανή προϋπόθεση γιατην επιχειρηματική βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Παράλληλα, σε αυτόν καταγράφεταιτο ενεργό ενδιαφέρον της εταιρείας για σημαντικά ζητήματα της εποχής μας, που έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ασφαλιστική δραστηριότητα, όπως είναι η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της διαφθοράς, το δημογραφικό πρόβλημα, που επηρεάζει τους τομείς υγείας και συντάξεων, η διαχείριση των κινδύνων και η κλιματική αλλαγή.

Στον Απολογισμό υπογραμμίζεται ως σταθερός στόχος της INTERAMERICAN η έμπρακτη προσήλωση στις αρχές του United Nations Environment Programme/Finance Initiative (UNEP FI) και του Global Compact του ΟΗΕ.

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη ολόκληρη τη καταχώρηση της INTERAMERICAN στην ειδική έκδοση «CSR Reports» της εταιρείας DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ