Νέα έκδοση του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ «Finance Initiative», με τη συμβολή της Interamerican

Στις 22 Μαΐου παρουσιάζεται στο Λονδίνο η πρώτη έκθεση της Ομάδας Εργασίας (Insurance Working Group) του UNEP/FI (Πρωτοβουλία των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Οργανισμών του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ) με τον τίτλο «Insuring for Sustainability». Στην έκθεση αυτή διατυπώνεται το πλαίσιο εμπλοκής της ασφαλιστικής βιομηχανίας στα ζητήματα αειφορίας καθώς και μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των προκλήσεων και προοπτικών που διαμορφώνονται. Η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μέγεθος βιομηχανία της παγκόσμιας οικονομίας (το 2005 ο παγκόσμιος όγκος ασφαλίστρων ξεπέρασε τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια) και ως εκ τούτου, η συμβολή της στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης θεωρείται κρίσιμη.


Ενδιαφέρουσα διαπίστωση για τη χώρα μας αποτελεί το γεγονός ότι στη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης συνέβαλε με τις προτάσεις της και η Interamerican, ως η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του UNEP/FI του ΟΗΕ.


Η Interamerican, έχοντας ήδη ενσωματώσει την περιβαλλοντική συνιστώσα στη λειτουργία της και με ορίζοντα την εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας, προετοιμάζεται για την προσφορά κατάλληλα προσαρμοσμένων ασφαλιστικών καλύψεων στην πελατειακή της βάση. Παράλληλα, η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, είναι χορηγός των φετινών Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ», που θα απονεμηθούν στις 6 Ιουνίου με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ