Ευρωπαϊκή Πίστη: Μετατρέπει σε ανθρακικά ουδέτερη την Ιστοσελίδα της

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πρωτοπορεί αποτελώντας την πρώτη ασφαλιστική εταιρία με ανθρακικά ουδέτερο site (www.europaikipisti.gr).

Με την πράξη αυτή αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για μια συνεργασία με την εταιρία Co2 Neutral Website, που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο μετρώντας τους ανθρακικούς ρύπους των ιστοσελίδων, προτείνοντας παράλληλα την αντιστάθμισή τους μέσω περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη διαθέτει πιστοποιητικό συμμετοχής στις κλιματικές πρωτοβουλίες που σχεδιάζει η Iστοσελίδα, ενώ ως υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης, συμμετέχει στην αντιστάθμιση των ανθρακικών ρύπων, η οποία προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Κιότο.

Με την συγκεκριμένη ενέργεια η Ευρωπαϊκή Πίστη αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της ιστοσελίδας της, συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικές δράσεις όπως: αναπτυξιακά έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας που ταυτόχρονα παρέχουν πολύτιμη βοήθεια σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πλανήτη, καθώς και διατήρηση και διάσωση του τροπικού δάσους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ