Οι συνεργάτες της PressiousArvanitidis πιστοποιούν τα έντυπά τους κατά FSC, συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και δρουν υπεύθυνα προς το περιβάλλον

Η πιστοποίηση κατά FSC με την οποία είναι πιστοποιημένη εδώ και 15 μήνες η PressiousArvanitidis επιτελεί διπλό ρόλο. Αφενός αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση της ίδιας της εταιρείας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την υιοθέτηση πράσινων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και αφετέρου δίνει στους συνεργάτες της τη μοναδική ευκαιρία να συμβάλλουν με τη σειρά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και να υιοθετήσουν και εκείνοι υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Πώς το επιτυγχάνει αυτό; Πιστοποιώντας τα προϊόντα έντυπης επικοινωνίας που παράγει και διαθέτει στην αγορά, με την πιστοποίηση κατά FSC, με αποτέλεσμα να αποτελούν τα μόνα πιστοποιημένα φιλικά προς το περιβάλλον έντυπα.

Τα οφέλη της κατά FSC πιστοποίησης έχουν αντιληφθεί περισσότερες από 35 εταιρείες – συνεργάτες της PressiousArvanitdis, οι οποίες τους τελευταίους 15 μήνες, έχουν επιλέξει πιστοποιημένα προϊόντα έντυπης επικοινωνίας και με τον τρόπο αυτό έχουν ενταχθεί με τη σειρά τους στην αλυσίδα έμπρακτης προστασίας  και διαχείρισης των δασών, χωρίς καμία άλλη επένδυση ή δέσμευση από την πλευρά τους.

Απόδειξη της κατά FSC πιστοποίησης των εντύπων των συνεργατών της PressiousArvanitidis, αλλά και όλων των κατά FSC πιστοποιημένων εντύπων που μόνο η PressiousArvanitidis μπορεί να τυπώσει στην ελληνική αγορά, αποτελεί η ειδική σήμανση που τοποθετείται σε κάποιο σημείο των πιστοποιημένων εντύπων και συνήθως αυτό βρίσκεται στο οπισθόφυλλο και προβάλλει μεταξύ άλλων, το μοναδικό κωδικό πιστοποίησης της εταιρείας – προμηθευτή. Παρακάτω παρουσιάζεται το λογότυπο της κατά FSC πιστοποίησης της PressiousArvanitidis.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με την PressiousArvanitidis, τη μοναδική ελληνική πιστοποιημένη κατά FSC εταιρεία του κλάδου και να  πιστοποιήσουν τα έντυπά τους συγκαταλέγονται μεγάλοι οργανισμοί, ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, μερικοί από τους οποίους παρουσιάζονται παρακάτω: 

Η PressiousArvanitidis σας προτείνει να επιλέξετε την κατά FSC πιστοποίηση των εντύπων σας και σας καλεί να γίνετε μέλος της FSC αλυσίδας επιτήρησης, καθώς με τον τρόπο αυτό, ενισχύετε την προστιθέμενη αξία της εταιρείας σας, αναβαθμίζετε έμπρακτα την εταιρική σας εικόνα και φήμη και γίνεστε έμπρακτα υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος. Επιπλέον, συμβάλλετε ενεργά, ώστε να επιτευχθούν οι πλέον απαραίτητες για την εποχή αλλαγές στην αγορά και να περιοριστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματός μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα πιστοποίησης των εντύπων της εταιρείας σας κατά FSC, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο του τμήματος πωλήσεων ή του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της PressiousArvanitidis.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ