Ευρωπαϊκή Πίστη: Αντιστάθμιση ανθρακικού αποτυπώματος

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, αντισταθμίζει το ανθρακικό της αποτύπωμα στηρίζοντας οικονομικά, αναπτυξιακά κοινωφελή έργα σε χώρες του Τρίτου Κόσμου.

Συγκεκριμένα, 32 τόνοι εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αντισταθμίστηκαν, ενταγμένα στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης Clean Energy Pοrtfolio της εταιρείας Carbon Footprint.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροδοτούνται οικισμοί που δεν είχαν στο παρελθόν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποφεύγεται η έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα σε σύγκριση με συμβατές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Τα υψηλής ποιότητας δικαιώματα άνθρακα που χρησιμοποιούνται επαληθεύονται μέσω του VCS – Verifies Carbon Standard.

Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της πρακτικής της αντιστάθμισης των εκπομπών, η Ευρωπαϊκή Πίστη αντισταθμίζει συμβολικά 32 τόνους εκπομπών CO2, ώστε να δημιουργούνται συνεχώς κίνητρα για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση ενός κοινωνικά υπεύθυνου οργανισμού.

Μέσω του προγράμματος Carbon footprint, η Ευρωπαϊκή Πίστη συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση του περιβάλλοντός για τις μελλοντικές γενιές.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ