Άσκηση ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις του ΣΑΛΦΑ

Στις 6 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΣΑΛΦΑ στην Ανθούσα άσκηση ετοιμότητας. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας της ΔΕΠΑ με το Πυροσβεστικό Σώμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των σταθμών στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, τη δοκιμασία, τον έλεγχο της αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής και των μέσων που διατίθενται καθώς και τη δοκιμασία της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης κατά την εφαρμογή τους.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ