Στη FrieslandCampina Hellas το βραβείο της «Pressious Εργασίας της Χρονιάς» για το 2012

Την Τρίτη, 9 Απριλίου και μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, απένειμαν εκπρόσωποι της εκτυπωτικής εταιρείας PressiousArvanitidis το βραβείο της «Εργασίας της Χρονιάς» για το 2012 σε ανθρώπους της FrieslandCampina (NOYNOY, FRISO, MILNER, FINA).

Το «Sales Organizer» της FrieslandCampina, το οποίο πιστοποιήθηκε κατά FSC® ήταν η εκτυπωτική εργασία που αρχικά ψηφίστηκε ως η «Εργασία του μήνα» το Νοέμβριο του 2012 και στη συνέχεια έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις εργασίες, διακρίθηκε ως η «Εργασία της Χρονιάς».  

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από μία εσωτερική διαδικασία που έχει υιοθετηθεί από την PressiousArvanitidis, βάσει της οποίας κάθε μήνα επιλέγεται και βραβεύεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας η «Εργασία του μήνα». Εκείνη δηλαδή η εκτυπωτική εργασία που ξεχώρισε από το σύνολο των παραγωγών της συγκεκριμένης περιόδου.

Μεγάλης βαρύτητας κριτήριο αξιολόγησης για την ανάδειξη της «Εργασίας του Χρονιάς» είναι η πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, ενώ αξιολογούνται επίσης κριτήρια που αναφέρονται στην ελκυστικότητα και στην πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου, αλλά και στην πιστοποίησή του κατά FSC®, γεγονός που καθιστά το κάθε έντυπο αποδεδειγμένα φιλικό προς το περιβάλλον.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ