Πιστοποιημένος κατά FSC® και ο νέος κατάλογος των Simply Burgers

Η Simply Burgers υποστηρίζει και στηρίζει τη συμμετοχή της σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο εταιρειών που εξασφαλίζουν την προστασία των δασών και την αειφόρο ανάπτυξη κι επέλεξε για μία ακόμη φορά ο νέος της κατάλογος να είναι πιστοποιημένος κατά FSC®.

Η Simply Burgers είναι μία από τις πρώτες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, που από τις αρχές του 2011 πιστοποιεί τα έντυπά της, επιβεβαιώνοντας ότι η Α’ ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα των πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council).

Η εκτύπωση των νέων καταλόγων των Simply Burgers έγινε σε συνεργασία με τη μοναδική πιστοποιημένη κατά FSC® εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα, την PressiousArvanitidis.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ