Κάνοντας τη διαφορά στην Ανταγωνιστικότητα, Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων

Σχέδιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ισορροπία των Φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια

Η σημερινή κατάσταση ως προς τη χαμηλή συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αύξηση της συμμετοχής αυτής, καθώς και οι εμπειρίες των κρατών-μελών και των ίδιων των επιχειρήσεων σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθούν και τα αποτελέσματά τους, συζητήθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Η εκδήλωση με θέμα «Κάνοντας τη διαφορά στην Ανταγωνιστικότητα, Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενόψει της επεξεργασίας της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με τη μεθοδολογία για την προβλεπόμενη σταδιακή εισαγωγή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών, δηλαδή με την ψήφιση ρυθμιστικής οδηγίας είτε με αυτορρύθμιση της αγοράς.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κ. Βάσω Κόλλια, ενώ κεντρική ομιλήτρια ήταν η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω οδηγία, ευρωβουλευτής κ. Ρόδη Κράτσα, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας το να αξιοποιήσουν οι εισηγμένες τουλάχιστον επιχειρήσεις το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, να προσελκύσουν νέα ταλέντα και να προσαρμόσουν τους τρόπους διακυβέρνησής τους σε νέες μεθόδους. Στην προσπάθεια αυτή, τόνισε ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύτιμο δυναμικό για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων που υποεκπροσωπείται σήμερα στην κορυφή των επιχειρήσεων. Αυτόν το στόχο θέλει να υπηρετήσει η νέα οδηγία και να καλύψει το κενό και την καθυστέρηση που δεν κατάφεραν να καλύψουν οι μέχρι σήμερα πρακτικές: να αλλάξει η νοοτροπία, να ανοίξουν οι υποψηφιότητες και οι προοπτικές σε περισσότερους άξιους ανθρώπους για τα Δ.Σ., μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολλές γυναίκες.

Από την πλευρά της η κ. Λήδα Κοντογιάννη, γενική διευθύντρια του ΕΣΕΔ, τόνισε πως στην Ελλάδα η συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ είναι χαμηλή, και ως Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναζητούμε αξιόπιστους τρόπους για να προωθήσουμε την υλοποίηση και εφαρμογή της ποικιλομορφίας, προσεγγίζοντας το ζήτημα όχι από την σκοπιά της  ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά της υιοθέτησης και εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από αυτές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ, κ. Αγγελίνα Μιχαηλίδου, μιλώντας γενικά για τις γυναίκες στη διοικητική ιεραρχία, αναφέρθηκε σε στοιχεία έρευνας της FOCUS BARI, που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν για λογαριασμό του Τομέα, όπου καταδεικνύεται ότι στο επίπεδο των νεοεισερχομένων στελεχών στο εργασιακό περιβάλλον το 60% είναι γυναίκες και το 40% άνδρες. Στο επίπεδο των προϊσταμένων η αναλογία αντιστρέφεται με 40% γυναίκες και 60% άνδρες, στο επόμενο επίπεδο των μάνατζερ, το ποσοστό των γυναικών μειώνεται ακόμα περισσότερο (30% γυναίκες – 70% άνδρες) τάση που συνεχίζεται και στο επίπεδο των directors, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 20% και οι άνδρες το 80%. Σε επίπεδο CEO οι γυναίκες εκπροσωπούνται με ένα 5% έναντι 95% των ανδρών.

Η εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της παρουσίας και της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων, ενώ συγχρόνως θα διευκολύνει στην ανάδειξη του ρόλου τους και θα συνεισφέρει στην ίση μεταχείριση των φύλων μέσα στη σημερινή επιχείρηση, τόνισε η κ. Σοφία Κουνένακη – Εφραίμογλου, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σημείωσε δε ότι ο ΣΕΒ υποστηρίζει την οικειοθελή προσέγγιση, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως τον καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση της συμμετοχής περισσότερων γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και, εν γένει, σε θέσεις ευθύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ICAP κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, αναφερόμενος σε στοιχεία της ICAP τόνισε πως οι Γυναίκες σιγά-σιγά καθιερώνονται στις επιχειρήσεις και βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 5.000 εταιρείες στην Ελλάδα έχουν στο τιμόνι τους Γυναίκες (ποσοστό 19% του συνόλου) στις θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου, Γενικής Διευθύντριας και Διαχειρίστριας. Οι εταιρείες με Γυναίκα επικεφαλής φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας. 69,1% των γυναικών που διοικούν εταιρείες έχουν κάποια μετοχική σχέση με την επιχείρηση (στοιχεία Έρευνας 12/2012).

Οι διοργανωτές σε συνεργασία με την MRB Hellas διεξήγαγαν έρευνα για να καταγράψουν τις απόψεις των επιχειρήσεων για την θέση των γυναικών στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, την οποία παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB και πρόεδρος του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ, κ. Δημήτρης Μαύρος. Η έρευνα διεξήχθη on-line με χρήση αυτo- συμπληρούμενου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 411 ανώτατων (CEO, μέλη ΔΣ) και ανώτερων στελεχών.

Η έρευνα συγκεντρώνει σημαντικά ευρήματα για τις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου για το θέμα της ισόρροπης ή μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στελεχών στα ΔΣ των εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα στις θετικές επισημάνσεις συνοψίζονται τα εξής:

1.    Συντριπτικά ποσοστά αποδοχής της Ισόρροπης / Μεγαλύτερης παρουσίας των Γυναικών στα ΔΣ ως ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ >= 90%
2.     Ιδιαίτερα Υψηλό (78,2%) το ποσοστό οφέλους για τις Επιχειρήσεις από την Ισόρροπη / Μεγαλύτερη παρουσία των Γυναικών στα ΔΣ ως ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ
3.    Τα κυριότερα οφέλη φαίνεται να είναι :
•    «Ομαδικό Πνεύμα στη Διοίκηση»
•    «Εκπροσώπηση Διαφορετικών Απόψεων στην … Οπτική Γωνία»
4.    Σχετικά Υψηλή Αποδοχή (68,4%) του Σχεδίου Ευρωπαϊκής Οδηγίας
5.    Υψηλή Ετοιμότητα (77,9%) των Γυναικών να συμμετέχουν Ισόρροπα / με Μεγαλύτερη παρουσία στα ΔΣ
Όμως … οι προβληματισμοί που παρατηρήθηκαν επίσης ήταν:
1.    Χαμηλή Γνώση του Σχεδίου Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ισόρροπη / Μεγαλύτερη παρουσία των Γυναικών à 15%
2.    Αναλογικά Υψηλό το ποσοστό Μη Αποδοχής του Σχεδίου Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ισόρροπη / Μεγαλύτερη παρουσία των Γυναικών (1 στους 4)
3.    Ιδιαίτερα χαμηλή (18,2%) αποδοχή των «Δεσμευτικών – Νομικών Μέτρων»
4.    Χαμηλή Ετοιμότητα (60,9%) των Επιχειρήσεων να Εφαρμόσουν Ισόρροπη /  Μεγαλύτερη συμμετοχή Γυναικών στα ΔΣ
5.    Σχετικά υψηλό (33,9%) ποσοστό άρνησης συγκεκριμένης ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ όσον αφορά στην Ισόρροπη / Μεγαλύτερη παρουσίας των Γυναικών

Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες:

1.   Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια στο να πιστεύουν για την ορθότητα και την χρησιμότητα του μέτρου από … :
•    Τους Άνδρες
•    Τους CEO / Μέλη ΔΣ / Διευθυντές
•    Τις Επιχειρήσεις με 50 – 250 Άτομα
•    Τις Επιχειρήσεις χωρίς σχέση με  Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
2. Απαιτείται μεγαλύτερη δουλειά όσον αφορά στην Ετοιμότητα των Επιχειρήσεων  να πετύχουν την ισόρροπη / μεγαλύτερη παρουσία των Γυναικών στα ΔΣ
3.    Μεγαλύτερη αποδοχή φαίνεται ότι θα έχει το γενικότερο «Concept» της ισόρροπης / μεγαλύτερης παρουσίας των Γυναικών στα ΔΣ αν συνδεθεί με «Οικειοθελή Μέτρα και «Αυτό-ρύθμιση» (72,6%)
4.    Αντίπαλοι α) Ο Χρόνος και β) Η Σύνδεση με την Κερδοφορία

Ακολούθησε η παρουσίαση της κ. Κωνσταντίνας Τρίμπου, VP Ανθρώπινου Δυναμικού της Unilever για την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, η οποία αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη στρατηγική της εταιρίας για το θέμα, που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με συζήτηση στην οποία εξετάσθηκε μεταξύ άλλων και η ετοιμότητα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με το συντονισμό των δημοσιογράφων κ. Γιώργου Κουβαρά και Μάριον Μιχελιδάκη, στην οποία συμμετείχαν οι κ. Κάτια Νικηταΐδου, γενική διευθύντρια της Hewlett Packard Hellas, Ιωάννα Παπαδοπούλου, πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος της Ε. Ι. Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Φρουζής, γενικός διευθυντής & αντιπρόεδρος της Novartis Hellas και Ιωάννης Αψούρης, γενικός διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Unilever και υποστηρικτής ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια
.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ