Πιστοποιημένη κατά FSC® από την PressiousArvanitidis και η έκτη έκδοση της σειράς EuroCharity Yearbook

Για τρίτη συνεχή χρονιά και αποδεικνύοντας έμπρακτα τον προσανατολισμό της στην αειφόρο ανάπτυξη, πιστοποίησε κατά FSC® η EuroCharity τη νέα έκδοση της σειράς EuroCharity Yearbook με τίτλο «Innovation for Excellence».

Η εκτύπωση της έκδοσης έγινε σε συνεργασία με τη μοναδική πιστοποιημένη κατά FSC® εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα, την PressiousArvanitidis

Με αυτή την πρωτοβουλία η EuroCharity εξακολουθεί να στηρίζει και να υποστηρίζει τη συμμετοχή της σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο εταιρειών το οποίο εξασφαλίζει την προστασία των δασών του πλανήτη και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η πιστοποίηση κατά FSC® του EuroCharity Yearbook και η αντίστοιχη σήμανση επιβεβαιώνουν ότι η Α’ ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ