Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο συνέδριο Smart & Sustainable Cities

Στις 18 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για πρώτη φορά το συνέδριο ‘Smart & Sustainable Cities‘. Σκοπός του ήταν να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες και θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα ενημέρωσης για τεχνολογίες αιχμής προς τη μετάβαση σε μία εποχή «έξυπνων» ελληνικών πόλεων. Η ανάγκη υιοθέτησης μίας στρατηγικής προσέγγισης προς την αειφορία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, όσον αφορά τα δίκτυα και τις υποδομές, τη διακυβέρνηση, την επικοινωνία, τις μεταφορές, την ενεργειακή διαχείριση και την περιβαλλοντική αειφορία παρουσιάστηκε από διακεκριμένους ξένους και Έλληνες ομιλητές.

Η ΔΕΠΑ συμμετείχε με την ομιλία του κ. Χατζόπουλου, συμβούλου της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης της εταιρείας σχετικά με τη Συμβολή του Φυσικού Αερίου Κίνησης στις Έξυπνες Μεταφορές και στην Προστασία του Περιβάλλοντος. Ο κ. Χατζόπουλος αναλύοντας τα πλεονεκτήματα χρήσης του,  αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο το φυσικό αέριο κίνησης αποτελεί την διέξοδο στο οξύ πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και το μέσο για την επίτευξη των στόχων ‘έξυπνης’ πολιτικής στον τομέα μεταφορών στην Ελλάδα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ