Η Ευρωπαϊκή Πίστη εκδίδει τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2012

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ και αναδεικνύεται μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης δράσης της. Ο απολογισμός βιωσιμότητας έχει ως στόχο την ενημέρωση για την πολιτική, τα προγράμματα και τους μελλοντικούς στόχους της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, με άξονα την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.

Ο απολογισμός βιωσιμότητας στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο GRI G3 και στις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.

Επισυνάπτεται ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2012.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ