Ευρωπαϊκή Πίστη: Επαναπιστοποίηση με ISO 9001:2008

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις απαιτούμενες ενέργειες επαναπιστοποίησής της με ISO 9001:2008, από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV NORD.  

Η επαναπιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008, αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική της, η οποία συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 συμβαδίζει απόλυτα με το στόχο της εταιρίας να διατηρεί το όνομά της ως συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, όντας μία εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά.

H Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., είναι η πρώτη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για το σύνολο των υπηρεσιών της.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ