Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο 18ο Συνέδριο Ενέργειας του ΙΕΝΕ

Η ΔΕΠΑ συμμετείχε στο 18ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ με θέμα «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2013: Βιωσιμότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος», 3-4 Δεκεμβρίου, στο ίδρυμα Ευγενίδου.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Σαχίνης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις  επενδυτικές και αναπτυξιακές δράσεις της ΔΕΠΑ στα πλαίσια της προσπάθειας για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Φ.Α. (επέκταση δικτύου σε νέες περιοχές, χρήση Φ.Α. σε Ι.Χ. και σε επαγγελματικά οχήματα, σύστημα αποκεντρωμένης χρήσης Φ.Α., χρήση Φ.Α. στη Ναυτιλία). Επίσης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, μέσω των διασυνδετήριων αγωγών.

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος κ. Παλαιογιάννης, στην παρουσίαση του με τίτλο «Mediterranean Gas to Europe”  αναφέρθηκε στις  θετικές εξελίξεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια με την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (Ισραήλ και Κύπρο), καθώς και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα και η ΔΕΠΑ ειδικότερα για τη μεταφορά του αερίου αυτού στην Ευρώπη (East Med Pipeline, Aegean LNG κλπ.). Ανέλυσε ακόμη τις παραμέτρους και τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου της Μεσογείου στην ΝΑ Ευρώπη μέσω της χώρας μας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ