Κορυφαία στις γενικές ασφάλειες η INTERAMERICAN στην Ελλάδα, από το World Finance

Με το πρώτο βραβείο αξίας για την Ελλάδα του «World Finance», του περιοδικού παγκοσμίου κύρους που οργανώνουν σε ετήσια βάση τα «Insurance Awards», βραβεύθηκε για το 2013 η INTERAMERICAN Γενικών Ασφαλειών. Ο θεσμός διαχώρισε για πρώτη φορά τις αξιολογήσεις στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών. Η αξιολόγηση αναπτύχθηκε σε 60 χώρες, αναγνωρίζοντας στις εταιρείες που βραβεύθηκαν δυναμική ανάπτυξης και υψηλό βαθμό ανταπόκρισης στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.

Η βράβευση δικαιώνει τη στρατηγική εστίαση της INTERAMERICAN στους κλάδους των γενικών ασφαλειών, όπου η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με κυρίαρχο τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου ( 66% του εταιρικού χαρτοφυλακίου το 2012). Στο κλείσιμο του 2013 τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στους κλάδους ζημιών είναι περίπου  212 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι βελτιώνουν περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στις γενικές ασφάλειες (9,3% το 2012, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών). Ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη το 2013 αξιοποιώντας όλα τα δίκτυα διανομής. Με βασικά χαρακτηριστικά την απλοποίηση στη διαχείριση από την έκδοση συμβολαίου μέχρι τη διαχείριση της αποζημίωσης, με την πρωτοποριακή διεθνώς λειτουργία του κέντρου εξυπηρέτησης CarPoint για αποζημίωση και επισκευή, καθώς και τις μοναδικές για την ελληνική ασφαλιστική αγορά υποδομές οδικής βοήθειας σε στόλο οχημάτων, τεχνικό προσωπικό και σημεία υποστήριξης, η INTERAMERICAN «οδηγεί» την αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου.

Όπως τονίζουν οι Γιώργος Μαυρέλης, Γενικός Διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών, Thomas Brinkmann, Γενικός Διευθυντής γενικών ασφαλειών και Γιώργος Βαλαής, Γενικός Διευθυντής βοήθειας, η INTERAMERICAN γενικών ασφαλειών στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη κατά την επόμενη τριετία σε private και commercial lines.

Στα «Insurance Awards» η κορυφαία ανά χώρα εταιρεία αναδεικνύεται με αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ανοικτή ψηφοφορία από το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού, κατά την οποία μπορούν να ψηφιστούν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη χώρα, με τεχνική παρακολούθηση της διαδικασίας ώστε να αποφευχθούν αντιγραφές. Κατά το δεύτερο στάδιο, στο οποίο προκρίνονται οι τρεις εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ανά χώρα, η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδική κριτική επιτροπή στη βάση απαντήσεων από τις εταιρείες σε κρίσιμες ερωτήσεις για στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από κατά τόπους έγκυρους και αξιόπιστους φορείς. Το περιοδικό «World Finance» εκδίδεται κάθε δίμηνο από την World News Media, που εδρεύει στο Λονδίνο. Θεματικά, αναφέρεται στις κεφαλαιαγορές, το risk management, τις ασφάλειες, το εμπόριο, την τεχνολογία και ευρύτερα την οικονομία.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ