Πιστοποιημένη κατά FSC® η Έκθεση Αειφορίας της LAFARGE στην Ελλάδα

Συμμέτοχος στην υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση των δασών του πλανήτη έγινε η εταιρεία LAFARGE στην Ελλάδα, πιστοποιώντας κατά FSC® την Έκθεση Αειφορίας του 2012. 

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πιστοποιημένη κατά FSC® εκτυπωτική μονάδα της PressiousArvanitidis, η LAFARGE συνέβαλε στην ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

Η κατά FSC® πιστοποίηση του εντύπου και η αντίστοιχη σήμανση επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η Α’ ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ