Μελέτη ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα»

Σε ειδική εκδήλωση, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε η μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα». Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο κτίριο του ΕΒΕΑ. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΠΑ και από άλλες εταιρίες ενέργειας.

Αντικείμενό της ήταν να εκτιμήσει το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα της χώρας και να διερευνήσει τις προοπτικές για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ειδικοτήτων με χρονικό ορίζοντα το 2015 και το 2020.

Ολόκληρο το κείμενο της μελέτης μπορείτε να το δείτε εδώ.
 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ