Πιστοποιημένο κατά FSC το ενδοεταιρικό newsletter του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τον προσανατολισμό που έχει στην προστασία του περιβάλλοντος, επιλέγοντας να πιστοποιήσει κατά FSC® το έντυπο ενδοεταιρικό newsletter «winners».  

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πιστοποιημένη κατά FSC® εταιρεία εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμβάλλει στην προστασία των δασών του πλανήτη και ενισχύει τις δράσεις υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η κατά FSC® πιστοποίηση του εντύπου και η αντίστοιχη σήμανση στο εσωτερικό του επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council) και ότι η πρώτη ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται -πιστοποιημένα- από δάση ορθής διαχείρισης.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ