Η ΔΕΠΑ εξασφαλίζει τήν απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς

Μέσα απο μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία επί σειρά ετών η ΔΕΠΑ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν κυρίως από τη διαδικασία απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών και τις ριζικές  αλλαγές που αυτή συνεπάγεται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του κλάδου του φυσικού αερίου,αλλά και από τις ποικιλόμορφες γεωπολιτικές,ρυθμιστικές,τεχνολογικές και οικονομικές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο επιχειρησιακό της περιβάλλον.

Γεώργιος Σπανούδης,Πρόεδρος ΔΕΠΑ:<<Θα διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς>>


Ο όμιλος της ΔΕΠΑ,με μεγάλες επενδύσεις και σημαντικές στρατηγικές διεθνείς συμφωνίες και κοινοπραξίες με τη Shell,Eni και την Edison έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε issuu.com/mediapath/docs/ew-62


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ