Ημερίδα INTERAMERICAN – Global Sustain

Κομβικός ο ρόλος των Επαγγελματικών Ταμείων

Σημαντική ημερίδα θεώρησης του ασφαλιστικού ζητήματος στη χώρα μας οργάνωσαν η INTERAMERICAN και η Global Sustain, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Members to Members“, στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστικού ομίλου. Με θέμα το νέο τοπίο στις συντάξεις και τη δυναμική των εξελίξεων μεταξύ κράτους και αγοράς, ο βασικός ομιλητής Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος – επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ανέπτυξε ιστορικά και στην προοπτική του το δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, που άνοιξε την ημερίδα, υπογράμμισε πως η αναζήτηση της ουσιαστικής συμπληρωματικότητας κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί μονόδρομο και χρειάζεται μια διεύρυνση της δυνατότητας για επαγγελματική ασφάλιση. ´Οπως τόνισε ο κ. Κώτσαλος, ο τρόπος να αναπτυχθούν τα Επαγγελματικά Ταμεία -για τη σύσταση των οποίων το ισχύον πλαίσιο σήμερα είναι σχεδόν αποτρεπτικό- περνά μέσα από τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών, που διαθέτουν την τεχνογνωσία και φερεγγυότητα, στη διαχείριση των Ταμείων, ενώ παράλληλα χρειάζεται απλοποίηση της διαδικασίας για τη λειτουργία τους.

Ο Μιχάλης Σπανός, διευθύνων εταίρος της Global Sustain, συνέδεσε το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό ζήτημα με την εταιρική υπευθυνότητα και αειφορία στον άξονα του σχετικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινωνίας.

“Ψύχραιμη επισκόπηση” συνέστησε ο καθηγητής κ. Τήνιος, προκειμένου να διασφαλιστεί η εισοδηματική ασφάλεια των ηλικιωμένων μπροστά στις προκλήσεις του μέλλοντος, που διαμορφώνονται από τις δημογραφικές αλλαγές και την οικονομική παγκοσμιοποίηση, παρατηρώντας ότι στην Ελλάδα το σύστημα των συντάξεων αντί να αποτελεί πηγή λύσεων ήταν πάντα αφετηρία προβλημάτων, έχοντας μεγάλο μερίδιο στη χρεοκοπία της χώρας. “Η εισοδηματική προστασία των ηλικιωμένων προϋποθέτει τη σύνθεση προσπαθειών της οικογένειας, της επαγγελματικής ή ατομικής αποταμίευσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κρατική πολιτική οριοθετεί τους ρόλους σε αυτές τις συνιστώσες και γι’ αυτό είναι κρίσιμη. Η γήρανση του πληθυσμού απαιτεί την κινητοποίηση όλων των εφεδρειών, ένα είδος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα” επεσήμανε ο καθηγητής, παρατηρώντας ότι η ενθάρρυνση της πρόωρης συνταξιοδότησης υποσκάπτει τα δημοσιονομικά και έχει οδηγήσει στη βίαιη και αιφνιδιαστική περικοπή των συντάξεων.

Ο κ. Τήνιος χαρακτήρισε “μισή” τη μεταρρύθμιση που έχει συντελεστεί και πρότεινε παραμετρικές αλλαγές για την επιτάχυνση της προσαρμογής του συνταξιοδοτικού συστήματος στα σημερινά δεδομένα, με βασικό δομικό στοιχείο τη δημιουργία ενός συστήματος πολλαπλών πυλώνων. “Η επικέντρωση του κράτους στον κοινωνικό ρόλο των συντάξεων -εκεί όπου αυτό είναι απαραίτητο- διευκολύνεται από την απελευθέρωση των τομέων όπου το κράτος δεν έχει προστιθέμενη αξία, δηλαδή εκεί όπου αναπτύσσεται η επαγγελματική και κοινωνική αποταμίευση. Αυτό δηλώνει και η διεθνής εμπειρία” υπογράμμισε ο ομιλητής, τονίζοντας πως όποτε η Ελλάδα απέφευγε τη σχετική συζήτηση, κατέληγε να υιοθετεί στη χειρότερη μορφή ό,τι ήθελε να αποφύγει.

Η ημερίδα εγγράφεται στις οργανωμένες πρωτοβουλίες της INTERAMERICAN για την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για τα σύγχρονα κοινωνικά και ασφαλιστικά ζητήματα και την προώθηση λύσεων. Σημειώνεται ότι, τα προβλήματα του σημερινού θεσμικού πλαισίου για τα Επαγγελματικά Ταμεία, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν συστήσει και λειτουργούν ένα από τα λίγα στη χώρα μας Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ