Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ενεργώ για τους Νέους»

Το Σάββατο 14η Φεβρουαρίου, η ΔΕΠA στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υλοποίησε πρόγραμμα επιμόρφωσης για τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας σε φοιτητές από διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για φοιτητές, με σκοπό την στην εξοικείωση τους στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας, καθώς επίσης και για να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες και γνώσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας.

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν κληθεί να εκπονήσουν μία εργασία στην αντίστοιχη θεματολογία και οι καλύτερες τρεις θα επιβραβευθούν.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ