Ευρωπαϊκή Πίστη: 15,1 εκ. ευρώ κέρδη προ φόρων για το 2014

Αύξηση όλων των οικονομικών της μεγεθών σημείωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. το 2014, σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου, εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 1,3%.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε:
  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 12,7% στα 15,1 εκ. ευρώ, έναντι 13,4 εκ. ευρώ το 2013.
  • Αύξηση των εγγεγραμμένων (μικτών) ασφαλίστρων & συναφών εσόδων κατά 1,9% στα 168,6 εκ. ευρώ, έναντι 165,4 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
  • Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά 12,6 εκ. ευρώ, ή κατά 21,3%.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 10% στα 329,8 εκ. ευρώ, έναντι 299,8 εκ. ευρώ της χρήσης 2013.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 8,4% στα 234,3 εκ. ευρώ, έναντι 216,1 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.
  • Αύξηση των επενδύσεων στα 254 εκ. ευρώ, έναντι 204 εκ. ευρώ το 2013.

Επιπρόσθετα, η Εταιρία αύξησε περαιτέρω το προσωπικό της κατά 12,3%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 399 έναντι 355 τον Δεκέμβριο του 2013.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στα 5 χρόνια της κρίσης (2009 – 2014), η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 45%, ενώ το σύνολο της αγοράς σημείωσε μείωση της παραγωγής κατά 28%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ