Ευρωπαϊκή Πίστη: Συνεχής ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στηρίζοντας την ανάπτυξή της στο ανθρώπινο δυναμικό της, συνεχίζει να επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξή του, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα Δίκτυα Πωλήσεων με περισσότερους από 5.000 Συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Ά τρίμηνο του 2015, 192 νέοι Συνεργάτες προσχώρησαν στο Δίκτυο Πωλήσεων της Εταιρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του Δικτύου Πωλήσεών της, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 500.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στοιχεία 31.12.2014), με το σύνολο των αποζημιώσεων το 2014 να ξεπερνούν τα 70,3 εκ. €, έναν κύκλο εργασιών για το ίδιο έτος πάνω από 166 εκ. € και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από  254 εκ. €.

Η Διοίκηση της Εταιρίας, θα συνεχίζει να στηρίζει το Δίκτυο Πωλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευσή του, η οποία είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, στην ορθή διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και στην ανάδειξη της φιλοσοφίας της Εταιρίας να είναι κοντά στους ασφαλισμένους της με ανθρώπινο πρόσωπο. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ